PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk

Dotacja celowa dla PZW ZO Gdańsk