PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
STRONA GŁÓWNA
Advertisement
Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku uprzejmie informuje Drukuj
poniedziałek, 26 wrzesień 2016

Image

 Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku uprzejmie informuje, że zgodnie z zawartą umową nr WFOŚ/D/31/64/2016 z dnia 31.05.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a PZW Okręg w Gdańsku o dotacje celową na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą  „Przeciwdziałanie klęskom ekologicznym, wystąpieniu deficytu tlenowego w jeziorach województwa pomorskiego poprzez zakup tlenomierzy przenośnych i prowadzenie monitoringu jezior” dokonano zakupu 9 szt tlenomierzy przenośnych. Inwestycja została sfinansowana w następujący sposób:
1. Z własnych środków –17 370,11 zł
2. Z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 20 000,00 zł
Co stanowi łączną kwotę 37 370,11 zł

Zakupiony sprzęt przeznaczony jest dla Komendantów Powiatowych Społecznej Straży Rybackiej, po jednym dla Społecznej Straży Rybackiej w każdym powiecie województwa pomorskiego, w którym taka straż funkcjonuje i 1 na potrzeby Etatowej Społecznej Straży Rybackiej Okręgu PZW w Gdańsku.
Zakupiony sprzęt w znaczny stopniu zwiększył wachlarz możliwości działania Społecznej Straży Rybackiej, co jednocześnie przyczyniło się do zwiększenia efektywności działań przeciwdziałających  klęskom ekologicznym, którymi niewątpliwie są masowe śnięcia ryb. Tlenomierze przenośne za pomocą, których można prowadzić badania monitoringowe jezior i innych zbiorników wodnych pod względem zawartości tlenu umożliwiają określenie krytycznych momentów, w których konieczne jest podjęcie odpowiednich działań mających na celu zapobieżenie klęsce.
Prowadzone zabiegi związane z monitoringiem, ale także z ochroną wód przed szkodliwym zanieczyszczeniem oraz przed degradacją naturalnego środowiska wód pomorskich, niewątpliwie przyczyniają się w istotny sposób do poprawy stanu środowiska.
Systematycznie prowadzone badania powodują ich uatrakcyjnienie głównie pod względem wędkarskim, ale i rekreacyjnym,  poprawiają jakość wód  a co za tym idzie zwiększą różnorodność populacji występujących tam gatunków ryb.
Właściwie prowadzona gospodarka rybacka oraz podejmowane działania w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem przyczyniają się pośrednio również do poprawy stanu naturalnego środowiska i walorów krajobrazowych.
 
wstecz   dalej »

Codziennik

15 Sierpnia 2022
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Maria, Napoleon,
Stefan, Stella,
Trzebimir
Do końca roku zostało 139 dni.

Dotacja celowa dla PZW ZO Gdańsk

Ankieta

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się w poniższym linku.
Dotyczy ona wędkarstwa i ma posłużyć celom naukowym, w tym bliższemu poznaniu wędkarstwa jako formy rekreacji i zjawiska społecznego.
Z góry dziękujemy za znalezienie czasu na jej wypełnienie.
 

     Sonda