PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
STRONA GŁÓWNA
Advertisement
Klasyfikacja WĘDKARZ ROKU 2016 - PZW GDAŃSK Drukuj
niedziela, 11 grudzień 2016

 Uroczystość  „WĘDKARZ ROKU”  2016

W dniu 09.12.2016 r. o godz. 17.30 w siedzibie Zarządu Okręgu w Gdańsku , odbyło się uroczyste spotkanie „ WĘDKARZ ROKU” - podsumowujące sezon wędkarski za 2016 r.

W imieniu Zarządu Okręgu Gdańskiego, Prezesa Zarządu oraz Kapitana Sportowego uroczystość  otworzył Wiceprezes d/s Sportu  Kol. Andrzej Rzędowski, który przywitał najlepszych zawodników, sponsorów i zaproszonych gości w osobach:
- Stanisława Lisaka - Członka Prezydium Zarządu Głównego PZW w
   Warszawie  i Prezesa Zarządu Okręgu w Gdańsku,
- Sylwestra Ostapiaka - Wiceprezesa  Zarządu Okręgu  d/s. Młodzieży                                           - - - -Edwarda  Gieracha – Dyrektora Biura Zarządu Okręgu w Gdańsku
- Ilonę Karkocką - Specjalistę ds. sportu  
- Marka  Kosackiego – Prezesa Firmy PUST „Portal „ Sp. z o.o.                                                              
- Kamilę Justa Kowalską – Drużynową Złotą Medalistkę Mistrzostw Świata
- Dariusza Abramowicza
- Członków Okręgowej Komisji Sportowej
- Przewodniczącego Kolegium Sędziowskiego

WICEPREZES ds. Sportu Andrzej Rzędowski w szczególności przywitał głównych  sponsorów zawodów i uroczystości, którzy ufundowali wiele nagród:
- Firmę Centrum Wędkarstwa, przedstawiciela Krzysztofa Kurszewskiego
- Firmę SZARAFIN, Włodzimierza Szarafin, pełniącego obowiązki Wiceprezesa ZO d/s. Gospodarczych,
- Firmę SARS Wędkarstwo Wyczynowe,  Stanisława  Pawlikowskiego.                    
– Sklep Wędkarski  „Szuwarek”, Cezarego Górę.

Po przedstawieniu gości Prezes ZO Gdańsk - Stanisław Lisaka, Wiceprezes d/s Sportu – Andrzej Rzędowski, Kapitan Sportowy - Krzysztof Horoszkiewicz oraz sami sponsorzy przystąpili do wręczania dyplomów, nagród, bonów i upominków.
Przyjemnym gestem było wręczenie bukietów róż, naszym Panią: Kamili Justa Kowalskiej, Joannie Jarzyńskiej, Ilonie Karkockiej .
Trenerem Roku 2016 został Wiesław Piasecki, który w dyscyplinie spławikowej  jego drużyna zajęła III miejsce w GPx Polski, któremu nagrodę ufundował Włodzimierz Szarafin , jednocześnie ten sam sponsor ufundował jeszcze 2 nagrody, które otrzymali junior Mariusz Gołębiewski  i Kadet Rafał Wawrzyniuk w dyscyplinie rzutowej.
Jednym z głównych akcentów było wręczenie Prezesowi ZO – Stanisławowi Lisakowi  przez Wiceprezesa d/s. Sportu  i Kapitana Sportowego  kryształowej statuetki wraz podziękowaniem za wspieranie sportu przez poparcie budżetu na cele sportowe.
Również kryształową statuetkę  przyznano Wiceprezesowi ds. Sportowych – Andrzejowi Rzędowskiemu oraz Kapitanowi Sportowemu – Krzysztofowi Horoszkiewicz, ufundowana przez ZO, za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz sportu, którą wręczył Prezes ZO Stanisław Lisak.
 Wszyscy  w/w nagrodzeni zostali nagrodzeni gorącymi oklaskami przez uczestników imprezy.
W dalszej części  głos zabrał  Prezes ZO Stanisław Lisak, który pogratulował  zawodnikom osiągniętych wyników życząc dalszych sukcesów  wraz z przekazaniem życzeń świątecznych.
 Przyjemnym akcentem było wystąpienie Prezesa firmy Portal  Pana Marka Kosackiego – Prezesa firmy PUST PORTAL Sp. z o.o. i Kolegi  Andrzeja  Wawryki - Prezesa Klubu Neptun pod adresem  Prezesa ZO, Wiceprezesa ds. Sportu i  Kapitana Sportowego za pomoc w osiągnięciu takich wyników przez sportowców, w podziękowaniu przekazali  upominki z dedykacją.

Kapitan Sportowy – Krzysztof Horoszkiewicz zaprosił do wniesienia toastu w postaci lampki szampana za dotychczasowe i przyszłe sukcesy.

W dalszej części spotkania w przyjaznej atmosferze, uczestnicy poszczególnych dyscyplin  wędkarskich  wnosili swoje przemyślane propozycje kierowane do Kapitana Sportowego i Wiceprezesa ds. Sportu
Na spotkaniu przedstawiono kilka bardzo pozytywnych wypowiedzi na temat rozwoju sportu w Okręgu Gdańskim  oraz dużym wkładzie działaczy sportowych oraz życzyli aby sport w Okręgu Gdańskim w przyszłej kadencji działał tak prężnie  jak obecnie.

Reasumując. W ocenie uczestników  była to najbardziej owocna impreza biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w ostatniej kadencji, deklaracje sponsorów oraz żaden z uczestników   i gości nie wyszedł z pustymi rękami.
Spotkanie zakończyło się około godz. 21 i wszyscy rozeszli się w przyjaznej atmosferze.
Andrzej Rzędowski  - V-ce prezes ds. Sportu
Krzysztof Horoszkiewicz  - Kapitan Sportowy

 
wstecz   dalej »

Codziennik

28 Maja 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Augustyn, German,
Jaromir, Priam,
Wiktor, Wiktoriusz,
Wilhelm, Wrócimir
Do końca roku zostało 218 dni.

Dotacja celowa dla PZW ZO Gdańsk

Ankieta

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się w poniższym linku.
Dotyczy ona wędkarstwa i ma posłużyć celom naukowym, w tym bliższemu poznaniu wędkarstwa jako formy rekreacji i zjawiska społecznego.
Z góry dziękujemy za znalezienie czasu na jej wypełnienie.
 

     Sonda