PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
STRONA GŁÓWNA arrow WĘDKARZE W 'SIECI' arrow WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW NR 13 ELMOR W DNIU 08.02.2020 r.
Advertisement
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW NR 13 ELMOR W DNIU 08.02.2020 r. Drukuj
wtorek, 14 styczeń 2020
ImageWALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW NR 13 ELMOR W DNIU 08.02.2020 r. projekt.
Godzina  9,30 - I termin
Godzina 10,00 - II termin
Sala na parterze ul. Rajska 2
PORZĄDEK  OBRAD:
1. Otwarcie  obrad  /zagajenie ,powitanie   gości  i  zebranych,  uczczenie   minutą  ciszy  zmarłych członków  koła.
2. Wybór  przewodniczącego  obrad.
3. Uchwalenie   porządku  obrad  oraz  powołanie  protokolanta.
4. Powołanie  Komisji:   Wniosków  i  uchwał.
5. Złożenie  informacji  z  realizacji  uchwały  z  poprzedniego   walnego  zgromadzenia.
6. Złożenie  sprawozdań  z  działalności  za  rok  2019:
·         Zarządu  Koła
·         Komisji  Rewizyjnej  Koła
·         Sądu  Koleżeńskiego  Koła
·         Rzecznika  Dyscyplinarnego  Kola
7. Przedstawienie  opracowanych  przez  zarząd  Koła  projektów:
·         preliminarza  budżetowego  na  2020r.
·         planu  pracy -  imprez  sportowych  na  2020r.
8 .Dyskusje  nad  przedstawionymi    sprawozdaniami  i    projektami  /  przegłosowanie  ich/.
9. Sprawy  różne  i  wolne  wnioski.
10. Podjęcie   uchwały.
11 .Zakończenie  obrad  i  zamknięcie  zgromadzenia.
Gdańsk  dnia  08.01.2020r.                                                                    
Prezes Koła
 
wstecz   dalej »