PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
STRONA GŁÓWNA
Advertisement
Konkurs plastyczny "Z wędką blisko natury" Drukuj
wtorek, 12 styczeń 2021
Image
 

Rada ds. młodzieży działająca przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku ogłasza KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem „Z wędką blisko natury”

Konkurs ma na celu popularyzację wędkarstwa i zainteresowanie otaczającą przyrodą poprzez rozwijanie zdolności plastycznych.

 

Regulamin Konkursu.

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci od 6 do 16 roku życia.

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

·         do lat 9

·         do lat 12

·         do lat 16

3. Technika wykonania prac jest dowolna (bez prac sypkich i przestrzennych).Format rozmiaru pracy –do A3.

4. Uczestnik konkursu może nadesłać do 2 prac w następujących kategoriach: ludzie, ryby, środowisko.

5. Podpisane prace (z podaniem roku urodzenia)należy przesłać w terminie do 31.06.2021 r. na adres:

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku

80-850 Gdańsk ul. Rajska 2

- z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

6. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.

Możliwe jest przyznanie wyróżnień.

Wśród wszystkich uczestników konkursu zostaną rozlosowane 3 nagrody dodatkowe.

7. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu najlepszych prac i autorów nastąpi na stronie internetowej Okręgu Gdańskiego PZW www.pzw.gda.pl

8. Decyzja komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna.

9. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.

10.   Organizator   konkursu   zastrzega   sobie   prawo   do   wykorzystania   prac plastycznych  i  danych  osobowych  do  publikacji  na  wszelkich  polach  swojej aktywności.

11. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów konkursu, przyznania nagród oraz w celach promocyjnych związanych z wędkarstwem.

 
wstecz   dalej »

Codziennik

7 Grudnia 2021
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Agaton, Ambroży,
Marcin, Ninomysł
Do końca roku zostało 25 dni.

Dotacja celowa dla PZW ZO Gdańsk

Ankieta

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się w poniższym linku.
Dotyczy ona wędkarstwa i ma posłużyć celom naukowym, w tym bliższemu poznaniu wędkarstwa jako formy rekreacji i zjawiska społecznego.
Z góry dziękujemy za znalezienie czasu na jej wypełnienie.
 

     Sonda