PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
STRONA GŁÓWNA arrow INFORMATOR arrow Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje:
Advertisement
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje: Drukuj
piątek, 25 marzec 2022
ImageZarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje:


W dniu 27 lutego 2022 r. w Gdańsku odbył się XXXII Okręgowy Zjazd Delegatów PZW Okręgu Gdańskiego.
Na wybranych 92 delegatów z kół naszego okręgu, na Zjeździe obecnych było 88 osób.
Wybrano nowe władze i organa naszego Okręgu, podjęto również uchwałę zjazdową, która wytycza kierunek i określa nowe cele działalności Okręgu Gdańskiego na kadencję 2022-2025.

 

Prezesem Zarządu Okręgu został kol. Włodzimierz Szarafin

z koła PZW Nr 74 Skórcz

 

 

Delegatami na XXXII Krajowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się w dniach
21-24 kwietnia 2022 r. zostali wybrani następujący koledzy:

- Włodzimierz Szarafin

- Eugeniusz Bartoszek

- Witold Borkowski

- Adam Elwart

Zastępcami delegatów zostali: Piotr Malek i Sylwester Ostapiak

 

Składy władz i organów na kadencję 2022-2025 (po ukonstytuowaniu się):

 

Zarządu Okręgu

Lp

Imię i Nazwisko 

funkcja

koło

1.       

Włodzimierz Szarafin

Prezes

74 Skórcz

2.       

Mirosław Olender

wiceprezes ds. zagospodarowania wód

47 Gdynia Port

3.       

Adam Elwart

wiceprezes ds. ochrony wód

80 Wejherowo Miasto

4.       

Stefan Makurat

wiceprezes ds. sportu

57 Kartuzy

5.       

Piotr Malek

wiceprezes ds. młodzieży

59 Costerina

6.       

Eugeniusz Bartoszek

skarbnik

79 Tczew Miasto

7.       

Zdzisław Nowakowski

sekretarz

49 Klub 3 FO Gdynia

8.       

Witold Borkowski

członek Prezydium

73 Wietcisa Skarszewy

9.       

Tomasz Witkowski

członek Prezydium

131 KMP Gdańsk

10.   

Marian Brauer

członek Zarządu Okręgu

80 Wejherowo Miasto

11.   

Henryk Dąbrowski

członek Zarządu Okręgu

117 Czapla Pruszcz Gd.

12.   

Rafał Dzierzgowski

członek Zarządu Okręgu

82 Gryf Żukowo

13.   

Maciej Gierszewski

członek Zarządu Okręgu

130 Brusy

14.   

Wojciech Gillmeister

członek Zarządu Okręgu

118 Somonino

15.   

Bogusław Jarzyński

członek Zarządu Okręgu

30 Gd.Stocznia Remontowa

16.   

Wiesław Kozieł

członek Zarządu Okręgu

79 Tczew Miasto

17.   

Rafał Narloch

członek Zarządu Okręgu

23 Zarząd Portu Gdańsk

18.   

Adam Pliszka

członek Zarządu Okręgu

52 Czarna Woda

19.   

Andrzej Sosiński

członek Zarządu Okręgu

58 Kolbudy

20.   

Piotr Sosiński

członek Zarządu Okręgu

69 Starogard Gd.

21.   

Benedykt Szachraj

członek Zarządu Okręgu

23 Zarząd Portu Gdańsk

22.   

Franciszek Szajda

członek Zarządu Okręgu

4 Portowa Gdańsk

23.   

Janusz Świeczkowski

członek Zarządu Okręgu

27 Solidarność Stocznia Gdańska

24.   

Zbigniew Wensierski

członek Zarządu Okręgu

54 Gniew

25.   

Andrzej Zwarra

członek Zarządu Okręgu

138 Fart Gdańsk

 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

L.p.

Nazwisko i imię

 funkcja

koło

1.       

Zenon Niemczyk

Przewodniczący

64 Pinczyn

2.       

Krystian Karpyza

z-ca przewodniczącego

76 Sobieszewo

3.       

Krzysztof Dakowicz

sekretarz

23 Zarząd Portu Gdańsk

4.       

Grzegorz Elszkowski

członek

79 Tczew Miasto

5.       

Roman Gadomski

członek

126 Reda

6.       

Krzysztof Staszak

członek

47 Gdynia Port

7.       

Winiarski Bogdan

członek

7 Sopot

 

 

Okręgowy Sąd Koleżeński

L.p.

Nazwisko i imię

 funkcja

koło

1.       

Ryszard Andrzejewski

Przewodniczący

69 Starogard Gd.

2.       

Józef Gruchała

z-ca przewodniczącego

68 Belona Puck

3.       

Jan Michalski

Z-ca przewodniczącego

79 Tczew Miasto

4.       

Kazimierz Cybulla

Sekretarz

106 Neptun Starogard Gd.

5.       

Karol Drozdowski

członek

120 Pogranicznik

6.       

Piotr Gliwiński

członek

80 Wejherowo Miasto

7.       

Adam Kaczmarek

członek

41 Gdynia Miasto

8.       

Henryk Nitza

członek

75 Smętowo

9.       

Zbigniew Rosiński

członek

47 Gdynia Port

 

 

Rzecznikiem dyscyplinarnym Zarządu Okręgu jest kol. Władysław Kasperkowicz

 

 

 

II.        SPRAWY RÓŻNE

 

1.         Rada ds. młodzieży Zarządu Głównego PZW w Warszawie ogłosiła nabór członków uczestników PZW na obóz wędkarski „OĆWIEKA 2022”. Obóz planowany jest w miesiącach czerwiec-lipiec, w miejscowości Oćwieka k/Żnina.

Zgłoszenia w formie pisemnej koła mogą składać do dnia 30 kwietnia 2022 roku w biurze Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje oraz dokładna data obozu będzie podana w późniejszym terminie bezpośrednio zainteresowanym.

Terminy obozów w Oćwiece 2022:
V Centralny Młodzieżowy Obóz Wędkarski:  25.06 - 07.07.2022*
VI Centralny Młodzieżowy Obóz Wędkarski:  22.07 - 3.08.2022*

*ostateczny termin ustalony zostanie w porozumieniu z organizatorem
wykonawczym
Koszt turnusu: ok. 1.100 zł

Informacja o obozach: https://www.pzw.org.pl/mlodziez/wiadomosci/231233/60/ruszyly_zapisy_na_centralne_mlodziezowe_obozy_wedkarskie_ocwieka

 

2.         Rada ds. młodzieży zaprasza wszystkich zainteresowanych do uzyskania uprawnień Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego PZW, które dają możliwość prowadzenia szkoleń teoretycznych dzieci i młodzieży w kołach, sekcjach i szkołach, a także do prowadzenia zajęć praktycznych na obozach młodzieżowych PZW.

Zarządy kół mogą zgłaszać chętnych kandydatów na piśmie, na adres biura ZO.

O terminie kursu zostaną poinformowane bezpośrednio zainteresowane koła.

Kurs zostanie zorganizowany po zgłoszeniu się ok. 8 osób.

 

3.         Koła zobowiązane są do zgłaszania organizacji zawodów w Biurze Zarządu Okręgu, a po uzyskaniu zgody należy poinformować koło opiekujące się daną wodą.

Pisemne zezwolenie potwierdzone w Biurze ZO organizator powinien posiadać na zawodach.

Prosimy, aby na czas trwania zawodów koła zapewniły  przenośne toalety.

Druk zgłoszenia zawodów i wykaz opiekunów wód znajduje się na stronie www.pzw.gda.pl

 

4.         Przypominamy, że podczas zawodów wędkarskich organizowanych na jeziorach, kanałach i zbiornikach zaporowych Okręgu Gdańskiego obowiązuje ograniczenie ilości stosowanej zanęty do 7 litrów na osobę, w ciągu jednej tury zawodów (gotowej, namoczonej).

Ograniczenie to nie dotyczy zawodów spławikowych ujętych w terminarzu okręgowym, organizowanych przez Zarząd Okręgu.

 

5.         Okręgowe Kolegium sędziowskie przyjmuje interesantów w biurze ZO PZW w Gdańsku, w piątki w godz. od 10.30 – 12.00.

Telefon kontaktowy do Przewodniczącego Kolegium Sędziowskiego:  602 296 776

 

6.         Koła i kluby wędkarskie zobowiązane są do nadsyłania protokołu i zestawienia wyników organizowanych zawodów wędkarskich w terminie do 14 dni po zawodach.

 

7.         Przypomina się, że niedozwolonym jest, aby zawody wędkarskie sędziowały osoby nie posiadające uprawnień sędziowskich.

 

8.  Informujemy, że:

- wszelką korespondencję wychodzącą z koła podpisuje prezes koła (względnie inny upoważniony członek zarządu),

- korespondencję związaną ze sprawami finansowymi podpisuje prezes
i skarbnik koła.

 

9.    Bieżące komunikaty i informacje w tym uchwały Zarządu Okręgu, publikowane są na stronie www.pzw.gda.pl i są wiążące.

 

10.       Dni robocze w roku 2022, w których biuro ZO PZW będzie nieczynne:

15 kwietnia, 2 maja, 17 czerwca, 31 października, 23 grudnia, 30 grudnia.