PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
STRONA GŁÓWNA arrow INFORMATOR arrow Przyłącz się do nas
Advertisement
Zostań Członkiem PZW Drukuj
środa, 02 styczeń 2013

ZOSTAŃ CZŁONKIEM PZW

 

    Czy chcesz przeżyć przygodę swojego życia, poznać ludzi z pasją, wspaniałych kolegów? Zostań członkiem PZW... zapraszamy....Na początku czekają cię pewne formalności, ale bez obaw, to nie jest trudne!

Swoje pierwsze kroki skieruj do najbliższego koła PZW (patrz wykaz kół) , tam dowiesz się jak zdać egzamin na kartę wędkarską, która będzie uprawniała cię do amatorskiego połowu ryb. Jest to dożywotnio ważny dokument, wydawany przez starostwo powiatowe. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce. Komisja egzaminacyjna w kole PZW wystawia zaświadczenie o zdanym egzaminie i pobiera opłatę.

        W 2017 r. opłaty za egzamin wynoszą:
        - normalna  - 30 PLN
        - ulgowa (młodzież do lat 16) - 0 PLN
      - absolwenci szkółek wędkarskich zwolnieni są z uiszczania opłaty gzaminacyjnej. Egzamin po ukończeniu szkółki jest równoznaczny ze zdaniem egzaminu na kartę wędkarską.

    Z zaświadczeniem oraz zdjęciem legitymacyjnym, należy udać się do starostwa powiatowego do wydziału ochrony środowiska, które wydaje karty wędkarskie (pobierana jest też opłata w wysokości 10,- PLN).
   
    Kartę już mamy, ale to nie wszystko, teraz należy uzyskać zezwolenie użytkownika rybackiego wody, na której mamy zamiar wędkować. Należy wiedzieć, że nie ma wód "niczyich", bez zezwolenia nie można łowić na wodach żadnego użytkownika rybackiego!


    Polski Związek Wędkarski za stosunkowo niewielką opłatą udostępnia bardzo dużo jezior i rzek (patrz wykaz wód) zasobnych w ryby. Dostępna jest również aktualna mapa wód okręgu gdańskiego . Do wyrobienia legitymacji wędkarskiej PZW i wstąpienia w "szeregi" Związku potrzebne będzie jedno zdjęcie oraz pieniądze (patrz wysokość składek) .


    Członkiem Związku tzw. zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła stosowne składki. Cudzoziemcy również mogą być członkami Związku.

        Przykład wysokości składek dla członka zwyczajnego w roku 2017: składka członkowska 86 zł + wpisowe 25 zł (opłata obowiązkowa przy wstępowaniu do Związku. W latach następnych opłacanie składki członkowskiej w terminie do 30 kwietnia gwarantuje, że nie trzeba będzie uiszczać wpisowego) + koszt leg. członkowskiej 5 zł + składka na ochronę i zagospodarowanie wód - na wszystkie wody nizinne PZW Okręgu gdańskiego, w tym z łodzi 146 zł, lub na wody górskie 224 zł (wykupiona kładka górska upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu gdańskiego, w tym z łodzi).

    Dzieci i młodzież do lat 16 może zostać członkiem uczestnikiem Związku, za zgodą rodziców.

        Przykład wysokości składek dla członka uczestnika w roku 2017 składka członkowska 22 zł + wpisowe 12 zł + koszt legitymacji członkowskiej 0 zł + składka na ochronę i zagospodarowanie wód - na wszystkie wody PZW w kraju 10 zł. Wykupione składki PZW uprawniają do wędkowania wyłącznie do 31 grudnia danego roku.

       Młodzież do lat 14 będąca członkiem PZW ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej uprawnienia do wędkowania.

 

Dotacja celowa dla PZW ZO Gdańsk