PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
STRONA GŁÓWNA
Advertisement
KOMUNIKAT 2/08 Drukuj
środa, 04 czerwiec 2008
ImageGdańsk, maj 2008 r.

KOMUNIKAT  NR 2/08

1.    W dniu 19 czerwca 2008 r. (czwartek) o godz. 16:00
w sali NOT w Gdańsku ul. Rajska 6 odbędzie się posiedzenie Zarządu Okręgu z udziałem Prezesów i Delegatów kół naszego Okręgu obecnej kadencji.
Obecność obowiązkowa!
 
 

2.    Z dniem 1.04.2008 r. PZW Okręg w Gdańsku stał się prawnym użytkownikiem obwodu jezior Czarne o pow. 190,94 ha, w gminie Lubichowo.
Obwód obejmuje następujące wody: Czarne Południowe, Czarne Północne, Tobołek oraz wody cieku łączącego te jeziora oraz wody dopływów do tych wód.
Decyzją Prezydium Zarządu Okręgu w dniu 29.04.2008 r. opiekę nad wodami tego obwodu powierzono Kołu Nr 74 Skórcz.
W załączeniu przesyłamy wysokości obowiązujących składek członkowskich w roku 2008.


3.    Informujemy, że Andrzej Tersa Prezes Zarządu ENERGA Zakładu Elektrowni Wodnych w Straszynie wydał zgodę na dojazd i parkowanie samochodów przy zbiorniku Kolbudy II pod warunkiem nienaruszania przez wędkujących i turystów umocnień brzegowych zbiornika.
Zarząd Okręgu zwraca się z prośbą do wędkarzy o rozwagę i racjonalne korzystanie z uroków Ziemi Kaszubskiej tak, aby nie dochodziło do działań niepożądanych, zaśmiecania i dewastacji urządzeń.
Natomiast Społecznych Strażników Rybackich prosi się o wzmożenie kontroli w tym terenie.
4.    Informujemy, że w dniu 3.04.2008 r. na Zjeździe Delegatów Ligi Ochrony Przyrody z terenu Województwa Pomorskiego dokonano wyboru władz Stowarzyszenia na kolejną pięcioletnią kadencję.
Prezesem ZO LOP został Jerzy Kreft.


5.    Przypominamy ponownie Koleżankom i Kolegom wędkarzom
o obowiązku:
- pozostawiania czystego stanowiska. Kategorycznie zabrania się patroszenia i oprawiania ryb nad wodami;
- wypełniania rejestrów połowów ryb przez wędkarzy. Wynika to
z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.09.2003 r. (Dz.U. z  2003 nr 180 poz. 1766).


6.    Koło PZW Nr 1 Gdańsk Śródmieście zwraca się z apelem do kół Okręgu Gdańskiego o ograniczenie stosowania ilości zanęty na zawodach spławikowych.
W dniu 7.04.2008 r. Zarząd Koła mając na uwadze zmniejszenie zanieczyszczenie wód oraz degradację środowiska wodnego, podjął uchwałę
o ograniczeniu do 2 kg stosowania suchej zanęty wraz z wszystkimi dodatkami na wodach stojących (jeziora) i wolnopłynących (kanały).


7.    Przypominamy, że ze względu na zagrożenie przyduchą, na jeziorze Wysockim gm. Gdańsk w okresach od 1 maja do 30 września został wprowadzony całkowity zakaz stosowania zanęt.


8.    Na wodach Okręgu Gdańskiego (od 1.01.2000 r.) obowiązuje wymiar ochronny okonia – 15 cm.
Wyjątek stanowią zawody wędkarskie w dyscyplinie spławikowej, rozgrywane na żywej rybie, organizowane przez koła i kluby Okręgu Gdańskiego, podczas których został zniesiony wymiar ochronny okonia.


9.    Zwracamy się z apelem do wędkarzy o reagowanie na przejawy wandalizmu nad wodami. Troska o przyrodę powinna wypływać z każdego
z nas. Jest cała masa powodów, aby o tym nie zapomnieć. Woda pełni nieocenioną rolę w naszym życiu, ale tylko czysta ma zbawienny wpływ dla środowiska roślinnego, zwierzęcego a także dla ludzkiego organizmu.
Wszelkie nieprawidłowości występujące nad wodami prosimy zgłaszać do następujących instytucji:
Państwowa Straż Rybacka – Gdańsk   tel. / fax 58/ 302 07 25
Posterunek PSR w Malborku – tel. 55/ 646 04 59
Posterunek PSR w Słupsku – tel. 59/ 842 81 42
Policja – tel. 997
Biuro Zarządu Okręgu – tel. 58/ 305 78 65,  58/ 301 48 86  fax/aut.sekretarka 58/ 301 01 41,  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska –  tel. 58/ 309 49 11
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna –  tel. 58/ 344 73 00
Wojewódzki Konserwator Przyrody – tel. 58/ 307 77 49
właściwych urzędów samorządowych tj. urzędów miast, gmin oraz do powiatów
szkody powstałe w obrębie miasta Gdańska można zgłaszać telefonicznie przez całą dobę w Komisariacie Wodnym Policji
w Gdańsku ul. Stara Twierdza 4,
 tel. 58/ 343 09 97 lub 58/ 321 56 30


10.    W okresie letnim istnieje możliwość wystąpienia w jeziorach tzw. letniej przyduchy.
Prosimy wędkarzy, w przypadku zaobserwowania tego zjawiska (podpływanie ryb do powierzchni wody, a następnie ich śnięcia), o przekazywanie takich informacji do biura Okręgu, sporządzanie dokumentacji opisowo-fotograficznej (wypełnienie protokołu śnięć ryb) i informowanie stosownych instytucji wymienionych w pkt. 1 niniejszego komunikatu a w szczególności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i jego terenowych oddziałów.


11.    W miesiącu czerwcu br. zostanie ukończone wykonanie tablic do oznakowania wód użytkowanych przez nasz Okręg.
Za dystrybucję będą odpowiedzialne koła, które są opiekunami wód.
Zarząd Okręgu prosi Zarządy Kół o wcześniejsze rozeznanie miejsc rozwieszania tablic. Znaki należy umieszczać po uprzednim otrzymaniu zgody właściciela gruntu lub podmiotu, na którym oznakowanie ma zostać umieszczone.
Nadzór nad przedsięwzięciem sprawuje wiceprezes ds. ochrony wód Mieczysław Górski.


12.    Zarząd Okręgu zwraca się do wszystkich działaczy Okręgu
o prowadzenie wszechstronnej działalności promocyjnej Związku, w celu pozyskania nowych członków oraz zachęcenie kolegów i koleżanek, którzy odeszli z naszych szeregów.
Prosimy o nawiązanie współpracy ze służbami samorządów lokalnych i dzięki temu korzystanie ze środków na organizację imprez sportowych
i rekreacyjnych.
Dzięki wniesionym składkom możemy wywiązać się ze zobowiązań zarybień wynikających z operatów i wygranych konkursów. Zarybienia wód są
o bardzo dużej wartości, co skutkuje, że nasze wody są coraz bardziej zasobne w ryby. Chrońmy wody, które są naszym wspólnym dobrem przed masowym kłusownictwem oraz tymi, którzy bez wniesionej opłaty starają się uszczuplać nasze zasoby.


13.    W dniu 15.03.2008 r. zakończyła się kolejna edycja Konkursu Wiedzy Ekologiczno – Wędkarskiej dla dzieci i młodzieży do lat 16. Udział
w tegorocznym konkursie wzięło ok. 400 dzieci. Do I-go etapu zakwalifikowano 395 testów. W finale posiadaną wiedzę zweryfikowało 39 dzieci. Zgodnie z tradycją, nikt z uczestników konkursu nie wyszedł
z siedziby Okręgu bez upominku.
Zwycięzcami zostali:
I miejsce - Bartek Skowierzak z koła PZW Nr 47 Gdynia Port
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku, kieruje słowa uznania dla Bartka, który po raz trzeci z rzędu zajął pierwszą lokatę w konkursach wiedzy. Za wspaniałą wiedzę został uhonorowany dodatkową nagrodą.
II miejsce     – Kacper Cygański z koła PZW Nr 47 Gdynia Port
III miejsce     – Maciej Siegier z Koła Nr 47 Gdynia Port
IV miejsce     – Ola Raniszewska ze Szkoły Podstawowej w Smętowie
V miejsce     – Kacper Meyer – Koło Nr 126 Reda
VI miejsce     – Andrzej Polachowski – Koło PZW Nr 6 Gdańsk Wrzeszcz


14.    Informujemy, że Zarząd Główny PZW wydał ujednolicony tekst Statutu PZW uwzględniającego zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZW w dn. 19.10.2007 r.
Koła Okręgu Gdańskiego otrzymują 1 bezpłatny egzemplarz - w załączaniu (tylko koła, które nie pobrały wcześniej).
Statut można kupić w biurze Okręgu w cenie 1,90 zł za sztukę.


15.    W biurze Zarządu Okręgu można nabyć uaktualnione Regulaminy PZW, w cenie jak niżej:
- Regulamin postępowania w sprawie przewinień członków PZW – 3,42 zł
- Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych PZW – 2,57 zł
- Regulamin Komisji Rewizyjnych PZW –  3,50 zł
- Regulamin nadawania odznak honorowych – 2,57 zł

16.    Okręg w Gdańsku zamierza sprzedać samochód osobowy FORD TRANSIT 2,5 D, rok produkcji 1995. Silnik wymieniony na nowy w roku 2000. Przebieg 210 tys. km. Przebieg na nowym silniku ok. 100 tys. km.
Cena wywoławcza 10 tys. zł.
Zainteresowanych zapraszamy na przetarg, który odbędzie się w dniu 10.06.2008 r. o godz. 16:00 w siedzibie Okręgu w Gdańsku ul. Rajska 2, pokój nr 11.
Warunki szczegółowe przetargu można odebrać w Okręgu PZW, pokój nr 18.


17.    Informacja Okręgowej Komisji Sportu:

Dyscyplina spławikowa:
W dniach 17 – 18. 05 2008 r. Okręg Gdański był organizatorem Ogólnopolskich Zawodów Spławikowych „Puchar Ziemi Pomorskiej” z cyklu Grand Prix Polski.
Patronat honorowy nad zawodami objął Roman Zaborowski Wojewoda Pomorski oraz Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego.
Natomiast do Komitetu Honorowego weszło wiele znanych osobistości, m.in. Członkowie Rady Patronackiej PZW, Posłowie na Sejm Bogdan Lis i Maciej Płażyński oraz Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska.
Zawody zostały rozegrane na rzece Wiśle w miejscowościach Błotnik/Szewce i Drewnica.
Startowało 156 zawodników, w tym:
- 88 seniorów, 34 juniorów i 34 kobiety
Ogółem podczas dwóch dni zawodów złowiono 1007,51 kg ryb. Ryby zostały wypuszczone z powrotem do wody.
Remigiusz Zielonka z Klubu SENSAS Bydgoszcz złowił największą rybę I tury – leszcza o wadze 880 gramów
W II turze zawodów największą rybę – leszcza 1215 gramów złowił Tomasz Przybylski z Klubu KW SENSAS Poznań.
Zwycięzcami zawodów zostali:
Drużynowo:
I miejsce         – SKW PERKOZ  Starachowice
II miejsce         – GKWS NEPTUN Gdańsk
III miejsce         – TEAM SENSAS I
Indywidualnie:
Kategoria seniorów:
I miejsce         – Grzegorz Mazurczak TRAPER Siedlce
II miejsce         – Dariusz Studniarz ORKWS Wisła Radom
III miejsce         – Włodziemierz Juźwiński SITA SENSAS
Kategoria juniorów:
I miejsce         - Piotr Stępniak CLUB MAVER BOLAND
II miejsce         - Piotr Bidas WKS SPŁAWIK Tarnobrzeg
III miejsce         - Konieczny Grzegorz GKWS NEPTUN Gdańsk
Kategoria kobiet:
I miejsce         – Beata Szulczewska COLMIC Wrocław
II miejsce         – Kamila Justa – Kowalska CLUB MAVER BOLAND
III miejsce         – Wanda Sprzączkowska SITA SENSAS

W imieniu zawodników Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku składa serdeczne podziękowanie sponsorom zawodów, dzięki którym zwycięzcy zostali obdarowani wspaniałymi nagrodami. Są to:
- Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski;
- Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski;
- ARTUR'S galery, Artysta malarz Artur Bełczykowski;
- SPORT&FISH Agencja Handlowa Rafał Faruga z Katowic;
- FIRMA MERING, Stacja Kontroli Pojazdów, Producent Kotłów C.O.
  Tadeusz Mering z Nowej Karczmy;
- GUT-MIX  Edmund Gutkiewicz - Białobrzegi;
- JAXON Andrzej Podeszwa - Poznań;
- MAVER POLSKA Adam Kruk – Piotrków Trybunalski;
- Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. OZ w Gdańsku;
- ZIAJA Ltd – Gdańsk;
- MALWINA Piekarnia – Cukiernia Andrzej Kotwasiński;
- Cezary Bieniasz-Krzywiec Starosta Powiatu Gdańskiego;
- Witold Sosnowski Starosta Powiatu Tczewskiego;
- Marcin Szydlarski Nadleśnictwo Kartuzy;
- Dariusz Graban z Gdańska;
- CAT fish z Koszalina.


Dyscyplina muchowa.
Uwaga! Ulega zmianie termin zawodów „Muchowy Pucharu Trójmiasta”.
Nowy termin to 20 – 21 września 2008 r.
Zawody zostaną rozegrane na  rz. Raduni m. Lniska.
W klasyfikacji drużynowej prawo startu ma tylko jedna drużyna z koła PZW lub klubu sportowego. W klasyfikacji indywidualnej, w kat. seniorów
i juniorów ilość zawodników nieograniczona.
Opłata startowa wynosi 20 zł od zawodnika i pobierana będzie w dniu zawodów. Zebrana kwota przeznaczona będzie na nagrody.
Pisemne lub telefoniczne zgłoszenia do dnia 01 września br. na adres Zarządu Okręgu w Gdańsku ul. Rajska 2, tel. 301-48-86, fax. 301-01-41,  lub na adres:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Teren zawodów, rzeka Radunia od mostu drogowego w Rutkach do
m. Niestępowo.
Zbiórka zawodników w dniu 20 września br. na łące poniżej mostu drogowego w m. Lniska do godz. 7,30
Regulamin zawodów
1.Zawody rozegrane zostaną na „żywej rybie”
2.Muchy wykonane tylko na haczykach bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.
3.Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać przy sobie podbierak.
4.Nie obowiązują limity dzienne połowu.
5.Liczą się tylko lipienie i pstrągi tęczowe.
6.Obowiązuje punktacja ujemna.
7.Wymiar ochronny ryb 30 cm.


Program zawodów:
20 września – sobota
7,30 – 8,00
zapisy zawodników
8:00 – 8:45
losowanie sektorów i par
8:45 – 9,00
otwarcie zawodów oraz odprawa zawodników i sędziów
9,00 – 10,00
przygotowanie zawodów
10,00 – 15,30
zawody I tura
15,30 – 16,15
powrót na miejsce zbiórki
16,15 – 17,00
praca komisji sędziowskiej i ogłoszenie wyników po I dniu
21 września. – niedziela
8,00
zbiórka zawodników
9:00 – 10,00
przygotowanie do II-iej tury zawodów
10,00 – 15,30
zawody
15,30 – 16,15
powrót na miejsce zbiórki
16,15 – 17,00
praca komisji sędziowskiej, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, dyplomów i upominków

Juniorzy którzy nie ukończyli 16 roku życia zobowiązani są do startu
z opiekunem !


Dyscyplina spinningowa.
Mistrzostwa Okręgu 14-15 czerwca br. Zbiórka godz. 7:00, rz. Wisła, m. Miłoradz – Pogorzała Wieś (przystanek autobusowy).
Obowiązują imienne zgłoszenia do dn. 10.06.br. do biura ZO.
Zawody będą rozgrywane na żywej rybie.
II GP Okręgu Puchar Wójta Chmielno, jez. Białe m. Chmielno, 10 sierpnia br. Zbiórka o godz. 7:00 w wypożyczalni sprzętu wodnego. Opiekę nad zawodami objął Klub KASZUB.
III GP Okręgu, rz. Wisła m. Mątowy Wielkie, 17 sierpnia br. Zbiórka
o godz. 7:00 na łące przy przejeździe przez wał.
IV GP Okręgu, jez. Orle m. Wejherowo, 19 października br. Zbiórka
o godz. 7:00 na drugiej drodze za mostem na rzece Redzie.


Dyscyplina morska.
Z uwagi na niemożliwość rozegrania Morskich Mistrzostw Okręgu
w zaplanowanym wcześniej terminie, OKS zaprasza na zawody w nowym terminie - 24 sierpnia 2008 r.
Nie przewiduje się drugiego terminu.
Zarezerwowane jednostki to: NEPTUN, NEREIDA, WŁA-65.
Obowiązują ponowne zapisy w terminie do dnia 11.08.br.
Pozostałe informacje dotyczące zawodów:
Morskie Mistrzostwa Okręgu rozegrane zostaną w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
Zawody będą jednodniowe, z trzech jednostek pływających. Wyjście w morze z miejscowości Władysławowo.
Prawo startu mają 3-osobowe drużyny z kół i klubów Okręgu Gdańskiego,
a także 10 zawodników z 2-letniej klasyfikacji ogólnej dyscypliny morskiej.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zbiórka zawodników przy głównej bramie Portu Władysławowo o godz. 5,30 rano.
Odprawa zawodników przed zawodami, odbędzie się przy nabrzeżu Kanału Portowego o godz. 6,00.
Połów z kutrów odbywać się będzie wyłącznie metodą spinningową. Dopuszcza się podbieranie ryb z kutrów hakiem.
Wymiar ochronny dorsza wynosi 38 cm.
Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego PZW.
Koszt uczestnictwa jednego zawodnika w wysokości 140 PLN pokrywa koło lub startujący zawodnik. Opłatę należy wpłacić do kasy biura ZO PZW lub na konto:
Bank Millennium S.A. 961160 2202 0000 0000 6188 9538
z dopiskiem „MO Morskie”.
Zgłoszenia imienne oraz wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11 sierpnia 2008 r. O starcie decyduje kolejność zgłoszeń.
Koła i kluby, które zgłosiły udział zobowiązane są do kontaktu telefonicznego z biurem ZO (58/ 301-48-86) w dniu poprzedzającym zawody w godz. 14,00 do 15,00 (23 sierpnia, sobota) w celu potwierdzenia warunków atmosferycznych umożliwiających wyjście w morze.
Dojazd zawodników we własnym zakresie i na własny koszt.
Komisyjne losowanie sektorów, odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgu dzień przed zawodami o godz. 14:00, a o jego wynikach zainteresowani zostaną powiadomieni przed zawodami, w miejscu zbiórki.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać legitymację PZW wraz z opłaconą składką członkowską na rok 2008 oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)


Komisja Sportowa przypomina, że na zawodach ujętych w terminarzu Okręgowych Imprez Sportowych obowiązuje zasada:
- zapisy do godz. 7:00 w miejscu zawodów (dot. zawodów spinningowych
i spławikowych)
- organizator pobiera z Biura ZO niezbędny sprzęt do obsługi zawodów - numerki stanowiskowe i do losowania, namiot, stolik dla sędziów
i przynajmniej 2 krzesełka oraz odwozi te przedmioty po zawodach do Biura ZO.


Organizatorzy zawodów i imprez rekreacyjnych zobowiązani są do pisemnego zgłaszania zawodów w Zarządzie Okręgu oraz telefonicznego kołu – opiekunowi wody, na której zawody są rozgrywane.
W przypadku rozgrywania zawodów na wodach PZW każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać ważne na dany rok składki PZW tj. składkę członkowską i składkę na ochronę i zagospodarowanie właściwą dla wody na której odbywają się zawody (roczną lub okresową).
Zgodę na przeprowadzanie zawodów na wodach Okręgu Gdańskiego przez koła lub kluby innych Okręgów wydaje wyłącznie Zarząd Okręgu.


Kolegium Sędziowskie zachęca sędziów dyscyplin wędkarskich, którzy nie poddali się wcześniej weryfikacji do uaktualnienia uprawnień.
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z p. Iloną Karkocką w biurze ZO PZW w Gdańsku.
Materiały przygotowujące można pobrać na stronie internetowej PZW
w Gdańsku, jak również w biurze Okręgu.


Prezydium Zarządu Okręgu  w dniu 18.03.2008 r.:
powołało Piotra Panasiuka z koła Nr 41 w skład Okręgowej Komisji Sportowej. Jest on odpowiedzialnym za dyscyplinę morską.
zatwierdziło sędziów dyscyplin wędkarskich, jak niżej:
klasy podstawowej:
1. Mróz  Urszula            Koło nr 41-Gdynia Miasto
2. Wołowicz  Jan            Koło nr 41-Gdynia Miasto
3. Ryszka  Jarosław        Koło nr 47-Gdynia Port
4. Gapiński Kazimierz        Koło nr 47- Gdynia Port
5. Krzysiak Sławomir        Koło nr 62-Wejherowo
6. Stempka Krzysztof        Koło nr 62-Wejherowo  
7. Kreft Roman            Koło nr 80-Wejherowo Miasto
8. Lademan Henryk        Koło nr 80- Wejherowo Miasto
9. Zdrojewski Bogusław        Koło nr 80-Wejherowo Miasto
10.Wagner Marcin        Koło nr 126- Reda
11,Bertrand  Łukasz        Koło nr126 -Reda
12.Gadomski Roman        Koło nr126 –Gdynia Reda
klasy okręgowej:
1. Jabłoński Paweł        Koło nr 41-Gdynia Miasto
2. Wroński Bogdan        Koło nr 41-Gdynia Miasto
3. Makosz Krzysztof        Koło nr 48-Stocznia Gdynia

Natomiast Prezydium Zarządu Okręgu w dn. 29.04.2008 r.:
- zatwierdziło sędziów dyscyplin wędkarskich klasy podstawowej, jak niżej:
1. Stefan Michalak        Koło Nr 26 Rafineria
2. Bolesław Książek        Koło Nr 26 Rafineria
3. Krzysztof Filoda        Koło Nr 26 Rafineria
4. Tomasz Maciejczak        Koło Nr 23 Zarząd Portu Gdańsk
5. Edward Gierach        Koło Nr 5 Gdańsk Przymorze
6. Aleksandra Jankowska    Koło Nr 23 Zarząd Portu Gdańsk
7. Wiesław Troka            Koło Nr 5 Gdańsk PrzymorzeSekretarz Okręgu
Ryszard Szelest
 
 
 
wstecz   dalej »

Codziennik

28 Października 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Juda, Szymon,
Tadeusz, Wszeciech
Do końca roku zostało 65 dni.

Dotacja celowa dla PZW ZO Gdańsk

Ankieta

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się w poniższym linku.
Dotyczy ona wędkarstwa i ma posłużyć celom naukowym, w tym bliższemu poznaniu wędkarstwa jako formy rekreacji i zjawiska społecznego.
Z góry dziękujemy za znalezienie czasu na jej wypełnienie.
 

     Sonda