PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
Advertisement
Info nt. Kół Drukuj
czwartek, 26 styczeń 2006
Uwaga!!! Ponieważ większość kół funkcjonuje pod adresami i telefonami osób prywatnych, do publikacji ich danych, zg. z ustawą o ochronie danych osobowych, potrzebna jest pisemna zgoda na udostępnienie tych informacji na stronie internetowej. Wszystkie koła, które wyraziły taką zgodę, są dostępne na poniższym wykazie.

Najnowszy wykaz KÓŁ OKRĘGU Gdańskiego PZW

DO POBRANIA POD TYM LINKIEM