PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
STRONA GŁÓWNA arrow DRUKI i REGULAMINY
Advertisement
PLIKI DO POBRANIA Drukuj
czwartek, 09 luty 2012

Poniżej udostępniamy druki i regulaminy do pobrania

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Biuro ZO PZW Gdańsk zastrzega sobie modyfikację poniższych dokumentów

 

1. Druki listy imienne do wód 2020 r.

1a. Druki listy imienne do wód 2020 r.

2. Druki na pobranie i rozliczenie znaków 2020 r.

3. Wykaz zezwoleń 

4.  Lista dobrowolnych wpłat dla koła PZW ZO Gdańsk

5. Karta ewidencyjna wędkarza

6. Ewidencja zezwoleń w kole-zbiornik "Straszyn-Goszyn"

7. Karta ewidencyjna członka PZW dla koła

8. Lista opłat sankcyjnych za niezwrócone zezwolenia z poprzedniego roku

9.  Wniosek o wydanie zezwolenia dla współmałżonka

10. Formularz Informacje o osobie

11. Formularz Informacje o osobie

SPORT


  Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW 2020

Zgłoszenie zawodników na zawody wędkarskie 

Zgłoszenie zawodników na zawody wędkarskie  

Zgłoszenie zawodów do ZO PZW Gdańsk

Zgłoszenie zawodów do ZO PZW Gdańsk

Protokół z zawodów + inne      

Oświadczenie adm. progr. do obliczania wyników sportowych

Zgłoszenie zawodów wędkarskich

Wykaz sędziów 

Wykaz członków klubu do ewidencji  PZW Gdańsk

Regulaminy dyscyplin sportowych  PZW Gdańsk 

 

 DZIAŁ ORGANIZACYJNY

  1. Wykaz władz i organów Koła PZW 

 2. Wykaz członków komisji egzaminacyjnej

2a. Wzór pisma koła o zatwierdzenie komisji egzaminacyjnej

 3. Protokół z egzaminu na KW  

 4 Zaświadczenie komisji egzaminacyjnej

5. Spawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła PZW 

6. Informacja roczna Rzecznika dyscyplinarnego PZW

7. PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ

8. PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWEJ

9.  PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ

10. Wytyczne do pracy Komisji Egzaminacyjnych na KW

11. Oświadczenie-zagubienie/zniszczenie Karty Wędkarskiej

12. Karta ewidencyjna wędkarza

13.  Wzór protokołu z zebrania Zarządu koła PZW

14.  Informacja do ogólnodostępnego wykazu adresów kół PZW Gdańsk

15. PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KOŁA PZW-wzór

16. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO KOŁA PZW-wzór

17. Uchwała WZ koła PZW w sprawie przyjęcia planu pracy na rok....-wzór

18. Uchwała WZ koła PZW w sprawie preliminarza finansowego na rok....-wzór

19. Uchwała WZ koła PZW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła w 20 r.-wzór

20. Uchwała WZ koła PZW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Koła za 20 r.-wzór

21. Uchwała WZ koła PZW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego w 20 r.

22. P R O T O K Ó Ł z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego koła PZW

MŁODZIEŻ

 

 

 ZAGOSPOAROWANIE I OCHRONA WÓD + SSR

 1. Przedłużenie leg. SSR      

 2. Protokół śnięcia ryb PZW

 3. Jesiotr-złowienie               

4. Sprawozdanie kwartalne SSR

5. Sprawozdanie z kontroli

6. Meldunek o wykroczeniu

7. Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia

8. WZÓR/Polecenie wyjazdu służbowego

10. WZÓR/Ewidencja przebiegu pojazdu

12. Oświadczenie strażnika SSR

13. Regulamin OKOW

14. Pokwitowanie odbioru sprzętu

PRZEPISY PZW

1. STATUT PZW

2. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOŁA PZW (od 01.01.2020 r.)

3.  REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH PZW

4. INSTRUKCJA sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kontrolnych       przez komisje rewizyjne Polskiego Związku Wędkarskiego

5.  Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW