PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
Advertisement
PLIKI DO POBRANIA Drukuj
czwartek, 09 luty 2012

Poniżej udostępniamy druki do pobrani

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Biuro ZO PZW Gdańsk zastrzega sobie modyfikację poniższych dokumentów

 

1. Druki listy imienne do wód 2018 r.

2. Druki na pobranie i rozliczenie znaków 2018 r.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia dla współmałżonka 

4. Wykaz zezwoleń 

5.  Lista dobrowolnych wpłat dla koła PZW ZO Gdańsk

6. Karta ewidencyjna wędkarza

7. Ewidencja zezwoleń w kole-zbiornik "Straszyn-Goszyn"

SPORT

Zgłoszenie na zawody wędkarskie 

Zgłoszenie zawodów do ZO PZW Gdańsk

Protokół z zawodów + inne      

Oświadczenie adm. progr. do obliczania wyników sportowych

Zgłoszenie zawodów wędkarskich

Wykaz sędziów 

Wykaz członków klubu do ewidencji ZO PZW Gdańsk

Regulaminy dyscyplin sportowych ZO PZW Gdańsk 

 DZIAŁ ORGANIZACYJNY

  1. Wykaz władz i organów Koła PZW 

 2. Wykaz członków komisji egzaminacyjnej

2a. Wzór pisma koła o zatwierdzenie komisji egzaminacyjnej

 3. Protokół z egzaminu na KW  

 4 Zaświadczenie komisji egzaminacyjnej

 5. Wzór planu zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła PZW

6. Wzór protokółu zebrania sprawozdawzo-wyborczego Koła PZW

7. Spawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła PZW 

8. Informacja roczna Rzecznika dyscyplinarnego PZW

9. PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ

10. PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWEJ

11.  PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ

12. Wytyczne do pracy Komisji Egzaminacyjnych na KW

13. Wzór protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Koła PZW

14. Wzór planu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Koła PZW 

15. Oświadczenie-zagubienie/zniszczenie Karty Wędkarskiej

16. Karta ewidencyjna wędkarza

17.  Wzór protokołu z zebrania Zarządu koła PZW

18. Informacja do ogólnodostępnego wykazu adresów kół PZW Gdańsk 


MŁODZIEŻ

 ZAGOSPOAROWANIE I OCHRONA WÓD + SSR

 1. Przedłużenie leg. SSR      

 2. Protokół śnięcia ryb PZW

 3. Jesiotr-złowienie               

4. Wzór sprawozdania z działalności SSR PZW za. rok. (wersja WORD)

5. Wzór sprawozdania z działalności SSR PZW za ... rok. (wersja PDF)

6. Notatka służbowa SSR (wersja WORD)

7. Notatka służbowa SSR(wersja PDF)

8. WZÓR/Polecenie wyjazdu służbowego-strona 1

9. WZÓR/Polecenie wyjazdu służbowego-strona 2

10. WZÓR/Ewidencja przebiegu pojazdu


 

 INNE

1. ..................................................................