PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
STRONA GŁÓWNA
Advertisement
Składki PZW ZO Gdańsk w 2013 roku Drukuj
czwartek, 29 listopad 2012
ImageSzanowni Koledzy Wędkarze!

W ostatnim kwartale każdego roku, wszystkie okręgi PZW w Polsce, w tym Okręg Gdański, usilnie pracują nad wypracowaniem najbardziej racjonalnej i sprzyjającej dla wędkarzy struktury składek członkowskich okręgowych na zarybianie i ochronę ryb, w kolejnym sezonie wędkarskim, przy założeniu, że Okręg musi wywiązać się z wszystkich zobowiązań z tytułu dzierżawy wód i utrzymania stanu posiadania.
Wszystkich, obligują do tego wymogi statutowe oraz wykładnia Uchwały nr 103 ZG PZW z dnia
27 września 2008 r., która zobowiązuje Biura i Zarządy Okręgów PZW do opracowania takiego systemu składek za wędkowanie, aby obejmowała ona w swej podstawowej strukturze:
    - uprawnienia do wędkowania we wszystkich wodach okręgu i wszystkimi metodami,
    - uwzględniała ulgi dla dorosłych członków PZW i członków uczestników,
    - dawała wędkarzowi możliwość rezygnowania z pewnych metod wędkowania i wybór jedynie wód        nizinnych.
    - dawała wędkarzowi możliwość korzystania z jednego, wybranego przez siebie łowiska,
    - dawała możliwość deklaracji wędkarza do nabycia uprawnień rocznych lub okresowych.
Ponadto, zgodnie z ww. Uchwałą, wody nieobjęte składką podstawową, tzn. takie, na których aby wędkować, trzeba uiścić dodatkową składkę lub opłatę – należy traktować, jako „łowiska specjalne”.
    Łowiska te muszą mieć własne regulaminy, opłaty podlegają opodatkowaniu i rozliczaniu się
z fiskusem itp., oraz podlegają Uchwale nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z 01 lipca 2006 r.,
„ w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania łowisk specjalnych PZW”.   

W okręgu gdańskim posiadaliśmy tzw. „wody wydzielone”, które zwiększały uprawnienia wędkarskie, ale skutkowało to bardzo rozbudowanym systemem składek.
    Mając na uwadze - kategoryczny nakaz ZG PZW odejścia od dotychczasowej praktyki, opinie części prezesów kół i skarbników okręgu, najbardziej dotkniętych rozbudowanym systemem składek i opłat
w naszym okręgu w ostatnich latach, zespół przygotowujący projekt składek okręgowych na rok 2013, stanął przed dylematem, czy z niewielkimi zmianami zachować poziom składek z roku poprzedniego
i wystąpić z propozycją rezygnacji z najbardziej kosztownych łowisk, czy drogą kolejnych przybliżeń zaproponować taki poziom składek, które pozwolą okręgowi wywiązać się z nałożonych zobowiązań, przy zachowaniu dotychczasowego stanu wód.
Zdecydowano realizować wariant drugi. Po wielu burzliwych debatach Zarząd Okręgu uchwalił strukturę składek na 2013 rok przyjmując, jako kryterium następujące założenia:
    - zlikwidowane zostają składki uzupełniające dotyczące „wód wydzielonych” ( Wisła 5 i 6, Martwa       Wisła, Reda, jeziora: Czarne, Czarnoleskie, Rokickie Duże i Małe),
    - likwidujemy składkę na wędkowanie ze środków pływających;
    - wprowadzamy zasadę, że składki okręgowe wnoszą wszyscy z wyjątkiem Członków Honorowych;
    - ze względu na metody wędkowania, wody dzielimy na nizinne i górskie;    
    - rozbudowujemy system ulg wprowadzając ulgę 75%;
    - dajemy wędkarzowi możliwość powiększenia uprawnień na inne metody wędkowania;     
    - wprowadzamy możliwość wniesienia składki na jedno wybrane jezioro;
    - umożliwiamy wnoszenie składek rocznych i okresowych;
    - utrzymujemy możliwość wniesienia opłat za wędkowanie dla niezrzeszonych i cudzoziemców.

W roku 2012 PZW Okręg w Gdańsku, za pośrednictwem Melioracji Gdańskich podpisał porozumienie
z Prezydentem Miasta Gdańska na przejęcie pod opiekę 30 zbiorników retencyjnych na potokach
i ciekach Gdańska. Bezpośrednią opiekę nad zbiornikami sprawują koła wędkarskie Gdańska.
    Zgodnie z porozumieniem, wędkowanie w tych wodach może się odbywać zgodnie z Ustawą
o rybactwie śródlądowym oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, czyli na podstawie Karty Wędkarskiej i ważnego Zezwolenia.
 Zezwolenia, za symboliczną składkę, członkowie nabywają w kołach wędkarskich Gdańska oraz w Kole Nr 58 w Kolbudach. Niezrzeszeni i cudzoziemcy mogą wnieść opłatę na konto w banku Millenium S.A.
85 1160 2202 0000 0001 7552 0677  lub w Biurze Zarządu Okręgu przy ul. Rajskiej 2, 
 
 
wstecz   dalej »

Codziennik

28 Października 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Juda, Szymon,
Tadeusz, Wszeciech
Do końca roku zostało 65 dni.

Dotacja celowa dla PZW ZO Gdańsk

Ankieta

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się w poniższym linku.
Dotyczy ona wędkarstwa i ma posłużyć celom naukowym, w tym bliższemu poznaniu wędkarstwa jako formy rekreacji i zjawiska społecznego.
Z góry dziękujemy za znalezienie czasu na jej wypełnienie.
 

     Sonda