PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
STRONA GŁÓWNA arrow RZECZNIK DYSCYPLINARNY
Advertisement
RZECZNIK DYSCYLINARNY Drukuj
poniedziałek, 28 kwiecień 2014
                                                                 Druki Rzecznika dyscyplinarnego
                                                       NAZWA DRUKU          UWAGI
Postanowienie o wszęciu postepowania przygotowawczego .
Postanowienie o odmowie wszczęcia postepowania .
Postanowienie o umorzeniu postepowania .
Postanowienie o wszczeciu postepowania i postawienie zarzutów .
Postanowienie o wszczeciu postepowania i zawieszeniu go na czas trwania przeszkody .
Protokół przesłuchania obwinionego / świadka .
Wniosek o ukaranie .
Rejestr spraw .
Zestawienie spraw .
. .
. .
........................................................................................................................... ................................