PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
STRONA GŁÓWNA arrow Forum dyskusyjne
 
Okręgowe Spotkanie Młodzieży Wędkarskiej Kościerzyna 2006 - regulaminy konkurencji Drukuj
niedziela, 21 maj 2006

Image1.Komisja ds. Młodzieży Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku organizuje
XIII Okręgowe Spotkanie Młodzieży Wędkarskiej. Gospodarzem imprezy jest koło    PZW Costerina.
Impreza odbędzie się 17 czerwca 2006 roku na terenie :Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Kościerzynie ul. Słoneczna 1 ( woj. pomorskie)

UWAGA !!! Nowe zasady tworzenia drużyn!!! UWAGA!!!

W imprezie udział biorą 4 osobowe drużyny składające się z trzech uczestników w następujących kategoriach wiekowych:
Szkoła Podstawowa (urodzeni w latach 1992 i młodsi)
Gimnazjum (urodzeni w latach 1990 i młodsi)
Szkoła Średnia (urodzeni w latach 1988 i młodsi)
oraz opiekuna reprezentujących koła zgłoszone do udziału w imprezie.

2. Uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie legitymację szkolną.

3. Opiekun drużyny musi mieć skończone 18 lat.

4. Przeprowadzone będą następujące konkursy:
- konkurs spławikowy - łowienie ryb wymiarowych i nie objętych okresem ochronnym,(łowisko - jezioro Gałęźne,
  opiekunem jeziora jest koło PZW Costerina)
- dwubój rzutowy - rzuty ciężarkiem do tarczy Arenberga i konkurencja spinning cel 7,5g
- konkurs wiedzy wędkarskiej i ekologicznej zawierający tematy ochrony środowiska naturalnego,
  ptaków, ssaków, rozpoznawanie ryb, Statutu i Regulaminu Połowu Ryb oraz tradycji Polskiego Związku Wędkarskiego
- turniej strzelecki (broń długa, pneumatyczna, z pozycji leżąc)

5. Impreza zostanie rozegrana w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej w poszczególnych kategoriach.
   Punktacja prowadzona będzie ujemna tzn. za zajęcie pierwszego miejsca 1 punkt, drugiego 2 punkty itd.
   Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty zdobyte przez trzech uczestników kategorii wiekowej.

6. Uczestnicy imprezy pokrywają koszty podróży, a pozostałe koszty pokrywa organizator.
   (Koła liczące mniej niż 150 członków - wg stanu na koniec grudnia roku poprzedzającego - mogą liczyć
    na refundację kosztów podróży)


HARMONOGRAM
SPOTKANIA  W DNIU    17 CZERWCA 2006
(SOBOTA)


Godz.

 8,00 - 8,30     zapisy uczestników
 9,00              otwarcie imprezy
 9,30              rozpoczęcie konkursów
 12,30            obiad losowanie
 14,00 - 16,00 zawody spławikowe
 16,30            grill
 17,30            zakończenie imprezy


Uwaga!   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany harmonogramu i miejsca imprezy w zależności od pogody.

Zbiórka uczestników w OŚRODKU  SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
im. JANA BRZECHWY w KOŚCIERZYNIE
Kościerzyna; woj. pomorskie; ul. Słoneczna 1


REGULAMIN  KONKURSU  SPŁAWIKOWEGO
Kościerzyna 2006

1. Konkurs rozegrany będzie systemem sektorowym. Teren zawodów zostanie podzielony na trzy sektory.
 Uczestnicy będą startowali w oddzielnych sektorach dla swoich kategorii wiekowych.

2. Uczestnicy łowią wszelkie ryby nie objęte okresem ochronnym i wymiarowe.
 Ostateczne ustalenia dotyczące konkurencji wędkarskiej ogłosi w takcie odprawy sędzia  główny
 zawodów w porozumieniu z gospodarzem łowiska i opiekunami drużyn.
 Instruktorzy oceniający notują również ryby objęte okresem ochronnym i niewymiarowe celem
 ustalenia kolejności w sektorze uczestnika, który nie zaliczy ryb wymiarowych.

3. Uczestnicy wędkują jedna wędką ze spławikiem. Ustala się długość wędzisk dla poszczególnych kategorii wiekowych:
 Szkoła Podstawowa do 10 m,
 Gimnazjum do 10 m, 
 Szkoła Średnia do 11,5m.

4. Nęcenie jest dozwolone na pięć minut przed rozpoczęciem zawodów i w czasie wędkowania tak aby nie
 płoszyć ryb sąsiadom. Ilość zanęty nie może przekraczać pięciu litrów rozrobionej, gotowej do użycia.

5. Czas trwania konkursu - 2 godziny.

6. O zajętym miejscu w kategorii wiekowej decyduje większa ilość zdobytych punktów.
 Przy równej ilości punktów decyduje większa ilość złowionych ryb, a jeśli i ona jest równa przyznaje
 się równorzędne miejsca. Uczestnicy, którzy nie złowili żadnej ryby wymiarowej o zajętym miejscu
 w kategorii wiekowej decyduje większa ilość złowionych ryb objętych ochroną.

7. Za każdy złowiony gram ryby przyznaje się 1 punkt.

8. Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii wiekowej przyznaje się 1 punkt, drugiego 2 punkty, itd.
 Uzyskany wynik w kategorii wiekowej zalicza się do punktacji indywidualnej i drużynowej.

9. Opiekunowie mają obowiązek udzielać pomocy uczestnikom tylko w kategorii wiekowej:
 Szkoła Podstawowa,  przy nęceniu, holowaniu dużej ryby i użycia podbieraka.
 W pozostałych kategoriach pomoc opiekuna dozwolona jest  przy używaniu podbieraka.
 Wymagane jest obuwie gumowe i obuwie sportowe


10. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych komisja ma prawo skrócić konkurs, a w przypadku
 ulewy lub burzy nie dopuścić do jego rozegrania.
 
11. W trakcie trwania konkursu spławikowego, każdy zawodnik ma obowiązek posiadać siatkę do przechowywania
 złowionych ryb oraz przyrząd do wypinania ryb.


REGULAMIN  KONKURSU  WIEDZY  WĘDKARSKIEJ  I  EKOLOGICZNEJ - KOŚCIERZYNA 17 CZERWCA 2006

1. Każdy uczestnik otrzyma 25 pytań testowych.
2. Pytania dotyczyć będą wiadomości z tradycji PZW, Statutu i Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb,
 ochrony środowiska wodnego, ssaków, ptaków i gadów.
3. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma jeden punkt.
4. Dotyczy konkursu wiedzy wędkarskiej i ekologicznej:
 Konkurs wiedzy wędkarskiej i ekologicznej jest rozpatrywany łącznie, bez podziału na grupy wiekowe.
 W przypadku równej ilości punktów, wygrywa młodszy.
5. Dotyczy klasyfikacji końcowej:
 Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii wiekowej, uczestnik otrzymuje jeden punkt, drugiego - 2 punkty, itd.
 Uzyskany wynik w kategorii wiekowej zalicza się do punktacji indywidualnej i drużynowej.

 

 

REGULAMIN  KONKURSU  STRZELECKIEGO
KOŚCIERZYNA 17 CZERWCA 2006

6. Każdy uczestnik oddaje 8 strzałów do tarczy, w tym trzy próbne z odległości 10 m (broń długa, pozycja leżąca).
7. O zajętym miejscu w kategorii wiekowej decyduje suma uzyskanych punktów, a przy równej ilości punktów
 o wyższym miejscu decyduje większa ilość trafień bliższych centrum tarczy, a jeśli i ta jest równa - przyznaje
 się równorzędne miejsca.
8. Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii wiekowej uczestnik otrzymuje jeden punkt, drugiego 2 punkty, itd.
 Uzyskany wynik w kategorii wiekowej zalicza się do punktacji indywidualnej i drużynowej.

 

REGULAMIN    MINI DWUBÓJ RZUTOWY
Kościerzyna 17 CZERWCA 2006

Konkurencja spinning sprawnościowy 7,5g.: składa się z rzutów ciężarkiem plastikowym 7,5 grama do tarczy Arenberga .
1. Każdy uczestnik wykonuje rzuty własnym sprzętem. Wędzisko: długość minimalna 137 cm, maksymalna 250 cm,

2. Uczestnicy wykonują po jednym rzucie z każdej pozycji do tarczy Arenberga
 (okręgi o średnicy: 0,75 m, 1,35 m, 1,95 m, 2,55 m, 3,15 m.)

3. Punktacja rzutów jest następująca: 10 - 8 - 6 - 4 - 2 punkty.
     Maksymalny wynik  serii 50 punktów.
4. Rzuty są następujące
- stanowisko 1: rzut spod siebie - odległość 10 m
- stanowisko 2: rzut boczny prawy - odległość 12 m
- stanowisko 3: rzut znad głowy - odległość 18 m
- stanowisko 4: rzut boczny lewy - odległość 14 m
- stanowisko 5: rzut dowolny - odległość 16 m

 

Konkurencja spinning cel 7,5g.:
1. Każdy uczestnik wykonuje rzuty własnym sprzętem. Wędzisko jak w konkurencji nr 1 .              Ciężarek: jak w konkurencji nr 1.

2. Rzutnia: składa się z jednej tarczy i pięciu stanowisk startowych.
   Tarcza koloru żółtego matowego o średnicy 76 cm, grubości do 10 mm.
   Przednia krawędź każdej tarczy jest podniesiona o 5 cm, tylna o 17 cm ponad ziemie, licząc od  górnej krawędzi tarczy.
   Deski startowe  są ułożone w jednej linii.
   Odległości mierzone od desek startowych do środka tarczy wynosi:
   1  - 10 m, 2 - 12m, 3 - 14m, 4 - 16m, 5 - 18 m.

 

3. Rzuty: zawodnik wykonuje jeden rzut do  tarczy z pięciu kolejnych stanowisk startowych. Łącznie 5 rzutów.
   Styl rzutów dowolny.
Punktacja: każde trafienie 5 punktów. Maksymalny wynik  serii 25 punktów.
 
   Klasyfikacja ogólna dwuboju:
   zwycięża ten uczestnik w kategorii wiekowej, który uzyska najwięcej punktów z dwóch konkurencji.
   Przy równej ilości punktów przyznaje się równorzędne miejsca.
   Za pierwsze miejsce w  kategorii wiekowej przyznaje się 1 punkt. Za drugie 2 punkty, itd.
   Uzyskany wynik w kategorii wiekowej zalicza się do punktacji indywidualnej i drużynowej.
   Rzuty wykonywane są jedną ręką.

 
wstecz   dalej »