K O M U N I K A T NR 5/06
środa, 23 sierpień 2006

 

1. Zarząd Okręgu PZW informuje, że w dniu 25.07.2006 Prezydium Okręgu podjęło uchwałę Nr P-35/06 o nowych cenach składek na ochronę i zagospodarowanie na okres od 01 sierpnia do 31 grudnia b.r. (01.08.2006- 31.12.2006) – Uchwała w załączeniu.

Podstawą do jej wykupienia będzie dla członka PZW posiadanie ważnej na rok bieżący składki członkowskiej, której cena pozostaje bez zmian.

Zwracamy uwagę na zupełnie nową propozycję tj. możliwość wykupienia składki na jedno dowolnie wybrane jezioro lub zbiornik zaporowy zgodnie w wykazem wód Okręgu Gdańskiego PZW na 2006 r.

 

Potwierdzeniem wykupienia składki, na którą obowiązuje nowa cena będzie wystawiony przez skarbnika dowód KP oraz identycznej treści wpis do legitymacji członkowskiej podpisany i opieczętowany przez skarbnika koła (np. „składka nizinna podstawowa na 01.08.06-31.12.06 - 60,00 zł”).

W przypadku wykupienia przez wędkarza składki na jedno jezioro lub zbiornik zaporowy należy zarówno na KP jak i w legitymacji wpisać nazwę wody np. „jezioro Łapino Górne” lub „zbiornik zaporowy Kolbudy Dolne”.

Na znaki nie objęte Uchwałą Prezydium z 25 lipca b.r. obowiązują opłaty zgodnie z Uchwałą nr Z-87/05.

Ponadto informujemy, że do dnia 20 października powinno nastąpić rozliczenie się Skarbników z pobranych znaków.


Apelujemy, aby propozycje nowych składek rozpropagować w rejonie działania koła w sposób zwyczajowo przyjęty.

Prezydium oczekuje, że podjęte decyzje spowodują wzrost sprzedaży znaków, co zwiększy wpływy środków finansowych tak niezbędnych do realizacji naszych zobowiązań odnośnie zarybień i ochrony wód (tegoroczna wartość materiału zarybieniowego zaplanowana jest na kwotę 660.800,00 zł).

Niezbędnym działaniem do osiągnięcia powyższego jest podjęcie przez Społeczne Straże Rybackie Kół wzmożonych kontroli wód w celu wyegzekwowania od wędkarzy wnoszenia opłat za wędkowanie, które w sposób znaczący na okres pięciu miesięcy tego roku zostały obniżone. Liczymy również na nie pobieranie przez Zarządy Kół wpisowego.2. W dniu 17 czerwca br. w Kościerzynie na terenie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J.Brzechwy i nad jez. Gałęźnym odbyło się XIII Okręgowe Spotkanie Młodzieży Wędkarskiej.

Ogółem startowało 48 dzieci i jest to ilość rekordowa w historii Okręgowych Spotkań.

Młodzież startowała w kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa - urodzeni do 1992 r., gimnazjum – urodzeni do 1990 r., szkoła średnia – urodzeni do 1988 r.

Przeprowadzone konkursy to: dwójbój rzutowy, wiedzy wędkarsko-ekologicznej, turniej strzelecki (broń długa, pneumatyczna) oraz zawody wędkarskie spławikowe.

Wyniki klasyfikacji indywidualnej:

Grupa Podstawowa

I m-ce Jarosław Liebon – Gdynia Miasto II

II m-ce Paweł Górny – Gdynia Miasto II

III m-ce Bartosz Gostkowski – Costerina II

Grupa Gimnazjum

I m-ce Bartek Skowierzak - PESS Rumia

II m-ce Grzegorz Skowierzak – PESS Rumia

III m-ce Dawid Konkel - Puck

Grupa Średnia

I m-ce Marcin Cyrocki – Gdynia Miasto Pirania

II m-ce Krzysztof Górny – Gdynia Miasto Pirania

III m-ce Daniel Dudka – Gdynia Miasto Pirania

Wyniki drużynowe:

Podstawowa: I - Gdynia Miasto, II – ZO Ciechanów, III - Costerina II

Gimnazjum: I – PESS Rumia , II – Costerina II, III – Puck

Średnia: I – Gdynia Miasto Pirania, II – Gdynia Port, III - Pinczyn

Wiceprezes ds. młodzieży oraz Komisja Młodzieżowa składają wyrazy podziękowania dzieciom i młodzieży za ich sportową postawę, rodzicom i opiekunom za włożony trud w przygotowanie naszych najmłodszych do konkursów, a także wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji Spotkania, które z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

Szczególne podziękowania kierowane są do Wicewojewody Pomorskiego Piotra Karczewskiego oraz władz samorządowych Miasta Kościerzyny - Burmistrza Miasta Kościerzyny Zdzisława Czucha i Członka Zarządu Powiatu Kościerskiego Jerzego Bławat, którzy oprócz ufundowania upominków dla zwycięzców zaszczycili imprezę swoją obecnością.3. Komisja ds. młodzieży przy Okręgu PZW Gdańsk ogłasza wyniki

konkursu plastycznego i fotograficznego - 2006:

Z WĘDKĄ BLISKO NATURY”

Jakość i ilość nadesłanych prac przerosła najśmielsze oczekiwania komisji!!! Prace plastyczne zostały wykonane różnymi technikami. Zdjęcia zwycięzców można obejrzeć w Internecie na stronie: http:// www.pzw.gda.pl.

Kategoria plastyka. Grupa wiekowa do lat 16:

I miejsce - praca pt. "LUDZIE" Maria Banaś, Klasa II Gimnazjum Nr 15 Gdańsk Żabianka
II miejsce - praca pt. Zmierzch nad jeziorem"
Mateusz Rott  II klasa  Publicznego Gimnazjum im. MDL w Pucku

III miejsce - praca pt. "Z wędką blisko natury"  Łukasz Lubiński  14 lat  Kościerzyna
IV miejsce - praca pt. "Samotny" -
Eunika Płotka II klasa Publiczne Gimnazjum im. Jana Heweliusza w Żukowie

V miejsce - praca pt. MŁYN" SARA KWIEK klasa III Publiczne Gimnazjum im. MDL w Pucku

VI miejsce - praca pt. "Zachód Słońca" Martyna Miler  klasa III E Publiczne Gimnazjum im. MDL w Pucku

Kategoria plastyka: Grupa wiekowa do lat 12:
I miejsce - praca pt. "Samotny żagiel" 
PIOTR  KAŁUŻA
  lat 9, Klub Garnizonowy Hel
II miejsce - 
ALEKSANDRA HAŁAS
  lat 12  Smętowo
III miejsce - praca pt. "Łabędzi świat"
ROKSANA OSTROWSKA
  lat 8,  Klub Garnizonowy Hel
IV miejsce - praca pt. "Późne popołudnie nad jeziorem"
Joanna Krause
lat 11  Puck
V  miejsce - praca pt. Podwodny Świat"
Rysiu Szyc
8 lat   Dziemiany
VI miejsce - praca pt. "Z parostatkiem w piękny rejs"
Ewa Wojciechowska lat 6 Publiczne Przedszkole w Kokoszkowach

Prace wyróżnione, następujących autorów:
- "Ludzie, ryby, środowisko"
Mateusz Paczkowski i Marcin Paczkowski
  Kościerzyna
- praca bez tytułu -
Marzena Labuda
   Zespół Szkół Starzyno
- "Zarybianie stawu"
Łukasz Gołuński
Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim
- "Złote rybki"
Natalia Padoł Publiczne Gimnazjum im. Jana Heweliusza w Żukowie

Kategoria fotografia - do 16 lat:
I miejsce – praca "Wiosna nadchodzi"
Pałubicki Piotr
lat 13, Koło Gdańsk -Orunia, Klub „LIN” - Dom Dziecka
II miejsce - praca "Toaleta poranna"
Pałubicki Piotr
lat 13, Koło Gdańsk -Orunia, Klub „LIN” - Dom Dziecka
II miejsce - praca "nad Martwą Wisłą"
Świętek Dorota lat 15, Koło Gdańsk -Orunia, Klub „LIN” - Dom Dziecka

Prace wyróżnione, następujących autorów:
-praca bez tytułu -
Hania Grot
klasa IIIE, Publiczne Gimnazjum NR 2 w Żukowie im. Jana Heweliusza
83-330 Żukowo
-"Port rybacki w Helu" -
Aleksandra Szynecka
klasa IIIG, Publiczne Gimnazjum NR 2 w Żukowie im. Jana Heweliusza
83-330 Żukowo
- "Rozlewisko Wisły" -
Sebastian Pilant
lat 15, Koło Gdańsk -Orunia, Klub „LIN” - Dom Dziecka
- "Miejscówka III" -
Sebastian Pilant lat 15, Koło Gdańsk -Orunia, Klub „LIN” - Dom Dziecka

W kategorii fotografia do lat 12 nie było prac, które zasługiwałyby na ocenę.

Wszyscy wymienieni tutaj  twórcy prac otrzymają upominki, które opiekunowie mogą odebrać w biurze Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku ul. Rajska 2, I pietro, pokój nr 15 – u p. Ilony Karkockiej, tel. 0/58 301-48-86

Komisja Młodzieżowa bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom. Zapraszamy do wzięcia udziału w następnej edycji w roku 2007.4. Ogłoszony w maju br. konkurs „PZW – Przyroda, Zabawa, Wędkarska pasja!” dla członków uczestników naszego Okręgu, cieszy się dużą popularnością. Pierwsze nadesłane ankiety wzięły już udział w losowaniu upominków.

W miesiącu maju są to osoby: Marianna Kluza koło Nr 68 Puck, Maciej Marzejon koło Nr 68 Puck i Ewa Fojt koło Nr 47 Gdynia Port.

W miesiącu czerwcu są to osoby: Tomasz Marchewicz – koło Nr 64 Pinczyn, Dawid Konkel – koło Nr 68 Puck, Bartek Skowierzak koło Nr 47 Gdynia Port.

Zapraszamy dzieci i młodzież do lat 16 do nadsyłania ankiet, które są dostępne w kołach PZW oraz na stronie internetowej naszego okręgu http://www.pzw.gda.pl

5. Zarząd Okręgu PZW w wyniku konkursów pozyskał następujące wody:

- jezioro Małe Sarnowicze o pow. 14,39 ha położone w gminie Lipusz

- jeziora Wieckie o pow. 94,16 ha położone w gminie Lipusz

Opłaty na w/w jeziora – według tabeli opłat aktualnie obowiązujących w naszym Okręgu.

Opiekunem jezior jest koło Nr 125 Lipusz.


6. Okręgowa Komisja Ochrony Wód apeluje do Kolegów Prezesów, których koła mają wody pod opieką o spowodowanie terminowego sporządzania sprawozdań z działalności SSR i przesyłania ich do biura ZO. Prosimy o sprawdzenie, czy aktualnie wymagane sprawozdanie - za I-sze półrocze br. zostało już wysłane.


7. W związku z pojawieniem się zagrożenia jezior przyduchą letnią prosimy Koła – opiekunów poszczególnych akwenów o dokumentowanie tego zjawiska – poprzez sporządzanie protokołów (wg wzoru przesłanego we wcześniejszych komunikatach do dokumentowania przyduchy zimowej) wraz ze zdjęciami. Jest to warunek niezbędny do ewentualnego wystąpienia Zarządu Okręgu o uzyskanie rekompensat z powodu strat powstałych w ichtiofaunie jezior.


8. Komisja ds. ochrony wód apeluje do wszystkich wędkarzy o pozostawianie w czystości stanowisk wędkarskich, bez względu na stan, jaki zastali przed rozpoczęciem połowu.


9. Mając na uwadze ochronę jeziora Wysockiego położonego w gm. Gdańsk Prezydium ZO wprowadziło ograniczenie ilości zanęty stosowanej na zawodach wędkarskich. Obecnie jej ilość nie może przekraczać 9 litrów (gotowej, namoczonej) na osobę, na jedną turę.

Ograniczenie obowiązuje do odwołania.


10. Na początku sierpnia br. Okręg w imieniu całej społeczności wędkarskiej wystąpił do Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego oraz Dyrektora RZGW w Gdańsku o opracowanie i wdrożenie do realizacji programu „Renaturyzacja rzeki Redy” obejmujący odcinek od jazu piętrzącego w Ciechocinie do granicy rezerwatu przyrody „Beka”. Program renaturyzacji ma przywrócić Redzie jej walory przyrodnicze i naturalny charakter wody górskiej.

Zarząd Okręgu uważa, że te działania mogą przynieść duże korzyści zarówno samej przyrodzie jak i ludziom korzystającym z dóbr naturalnego środowiska. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza dzisiaj, kiedy susza uzmysławia wszystkim, jak bezmyślnie odprowadzamy do morza cenną dla rolnictwa wodę.


11. Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje w następujących sprawach:


11.1. III Grand Prix w dyscyplinie spinningowej odbędzie się zgodnie z terminarzem w dniu 3 września br. na rzece Wiśle. Zbiórka do godziny 8:00 w miejscowości Leszkowy – stare nabrzeże betonowe.


11.2. Otwarte zawody morskie II Grand Prix „JESIEŃ” - zostaną rozegrane w dniu 1 PAŹDZIERNIKA (I termin) br. lub 15 PAŹDZIERNIKA br. (II termin) 2006 r. – termin w zależności od warunków pogodowych.

Prawo startu mają członkowie kół i klubów Okręgu Gdańskiego.

Zawody będą jednodniowe, z jednej jednostki pływającej. Wyjście w morze z miejscowości Łeba.

Zbiórka zawodników na nabrzeżu Portu Łeba o godz. 5,30 rano.

Dojazd zawodników we własnym zakresie i na własny koszt.

Obowiązywać będzie klasyfikacja indywidualna.

Osoby, które zgłosiły swój udział zobowiązane są do kontaktu telefonicznego z biurem ZO (301-48-86) w dniu poprzedzającym zawody (30 września lub 14 października) w godz. od 14,00 do 15,00 w celu potwierdzenia warunków atmosferycznych umożliwiających wyjście w morze.

Komisyjne losowanie sektorów, odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgu w dniu 30 września o godz. 14,00, a o jego wynikach zainteresowani zostaną powiadomieni w dniu zawodów na miejscu zbiórki.

Koszt uczestnictwa zawodnika wynosi 110 PLN, które należy wpłacić do kasy biura ZO PZW lub na konto: Bank Millennium S.A. 961160 2202 0000 0000 6188 9538

z dopiskiem „ II GP Morskie „JESIEŃ ”.

Zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska zawodników oraz wpłatę, należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września br.

Koła i kluby mogą zgłaszać dowolną liczbę zawodników.

O starcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zawodnicy są zobowiązani posiadać składkę członkowską PZW na rok 2006.

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem zawodów w wędkarstwie morskim, zatwierdzonym przez Zarząd Główny PZW z późniejszymi zmianami.


12. W m-cu sierpniu br. w biurze ZO jest przeprowadzany remont instalacji elektrycznej. Powoduje to utrudnienia pracy biura gdyż wyłączona jest z użytkowania część pomieszczeń biurowych. Problemy mogą wystąpić również w dodzwonieniu się do biura. Prosimy o wyrozumiałość.


13. W związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności statutowej przez koło Nr 135 „Morena” w Gdańsku Prezydium ZO PZW w dniu 25.04.2006 r. podjęło uchwałę Nr P – 35/06 o rozwiązaniu koła.


14. W załączeniu przesyłamy:

1. Uchwałę Prezydium Nr P-35/06 z dnia 25.07.2006 r. wraz z załącznikiem.

2. Regulamin rozgrywania Zawodów z cyklu Grand Prix i Mistrzostw Okręgu w dyscyplinie spinningowej

3. Erratę do Regulaminu Działania Rzeczników Dyscyplinarnych PZW.
Sekretarz Zarządu Okręgu


Ryszard Szelest