Komunikat dotyczący szkolenia SSR
wtorek, 06 luty 2018
Image Szkolenie strażników oraz kandydatów na strażników SSR Powiatu Grodzki Gdański odbędzie się 3 marca 2018 r.(sobota) o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Okręgu przy ulicy Rajskiej 2 w Gdańsku.
Obecność obowiązkowa.

Z-ca Komendanta SSR Grodzkiego Powiatu Gdańskiego
   Adam Żynda