Posiedzenie Prezydium ZO PZW w Gdańsku
środa, 06 wrzesień 2006

W dniu 29 sierpnia 2006 roku w siedzibie Zarządu Okręgu PZW Gdańsk przy ul. Rajskiej 2 odbyło się Prezydium ZO PZW. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:

- Jan Kozłowski - Marszałek Województwa Pomorskiego
-Paweł Adamowicz - Prezyden M. Gdańska
-Janusz Nyk - Wiceprezes ds. zagospodarowania i ochrony wód ZG PZW

 Image

 Image

Image

Prezydium ZO PZ Gdańsk w składzie:
Stanisław Lisak
Mirosław Karolczyk
Mieczysław Górski
Sylwester Ostapiak
Dariusz Maciejczak
Ryszard Szelest
Piotr Szpringer
Andrzej Justa
Brunon Słyszewski
oraz zaproszeni Prezesi kół Jan Galas
Józef Rzeźnik
Andrzej Chęciński
Tomasz Witkowski
 W spotkaniu uczestniczył również Roman Ruciński - przedstawiciel firmy VIK z Gdańska.  

Tematy poruszane w trakcie spotkania to między innymi:

- Wykorzystanie zbiornika wody pitnej jeziora Goszyn (Straszyn) przez PZW

- Wykorzystanie potoku oliwskiego oraz j. Jasień przez PZW

- Niszczenie środowiska wodnego oraz pomorskiej przyrody poprzez prostowanie rzek i bezmyślną wycinkę drzew i krzewów, głównych regulatorów stosunków wodnych w glebie

- Brak równego traktowania podmiotów prowadzących gospodarkę rybacko-wędkarską przez administrację państwową (RZGW) i samorządową

- Niesprawny system ochrony wód

Na koniec spotkania głos w w/w tematach zabrali zaproszeni goście.