Rozmowy w sprawie porozumienia z ZO PZW Słupsk.
poniedziałek, 23 październik 2006

ImageW dniu 20.10.2006 roku, jako przedstawiciele ZO PZW Gdańsk  spotkaliśmy się z kolegami  ZO PZW Słupsk w celu przedstawienia naszych propozycji porozumienia wzajemnego respektowania składek na ochronę i zagospodarowanie wód.

Ze strony ZO PZW Słupsk w rozmowach uczestniczyli:

 

Teodor Rudnik  - Prezes ZO Słupsk
Marian Kandziak  - Wiceprezes ds. ordanizacyjnych, rzecznik
Józef Malinowski  - Przewodniczący OKR
Tadeusz Dargacz - Dyrektor Biura ZO PZW Słupsk
 Ryszard Osmański - Wiceprezes ds. ochrony wód

Z naszej strony uczestniczyli:

Stanisław Lisak - Prezes ZO PZW Gdańsk
Mirosław Karolczyk - Wiceprezes ds. zadospodarowania wód
Sylwester Ostapiak - Wiceprezes ds. młodzieży
Ryszard Szelest - Sekretarz ZO PZW Gdańsk

Przdstawiliśmy kolegom ze Słupska cztery propozycje porozumienia.
Przedstawiciele ZO PZW Słupsk wysłuchali z uwagą naszej oferty i zobowiązali się do przesłania odpowiedzi do dnia 24.10.2006 roku do godz. 12.00. We wtorek odbędzie się spotkanie Prezydium ZO Gdańsk poszerzone o członków ZO. Na tym spotkaniu zostanie przedstawione stanowisko kolegów ze Słupska. Najszybciej jak będę mógł poinformuję naszych wędkarzy o dalszych rozmowach z ZO PZW Słupsk.