Prezesi i Delegaci kół Okręgu Gdańskiego PZW
wtorek, 06 listopad 2018
ImageW imieniu Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku zapraszamy Kolegów Prezesów  oraz Delegatów Kół na posiedzenie Zarządu Okręgu, które będzie podsumowaniem działalności statutowej w roku 2018.
Posiedzenie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2018 r. (sobota) w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) w Gdańsku ul. Rajska 6, II piętro, sala „B”.
Rozpoczęcie obrad o godzinie 10.00.
Ramowy porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie planu posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu.
3. Przedstawienie działalności Okręgu w roku 2018 w zakresie:
-    gospodarki rybacko – wędkarskiej,
-    ochrony wód,
-    pracy z młodzieżą,
-    działalności sportowej,
-    działalności finansowej.
4. Przerwa kawowa.
5. Organizacja kampanii sprawozdawczej kół Okręgu.
6. Dyskusja.
7. Przyjęcie ramowego terminarza i tematyki posiedzeń Zarządu Okręgu i jego Prezydium
     w I półroczu 2019 r.
8. Sprawy różne.
     Informujemy, że porządek obrad będzie na bieżąco uzupełniany w miarę wpływania spraw do rozpatrzenia, a uzupełniony zostanie Kolegom wydany przed rozpoczęciem posiedzenia.


      Sekretarz Zarządu Okręgu                        Prezes Zarządu Okręgu
         Zdzisław Nowakowski                            Mieczysław Górski