KONKURS WIEDZY WĘDKARSKIEJ I EKOLOGICZNEJ, 2020
środa, 04 grudzień 2019
Image

KONKURS WIEDZY WĘDKARSKIEJ I EKOLOGICZNEJ, 2020


Regulamin konkursu:
1.Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież z Okręgu Gdańskiego PZW, w wieku od 10 do 16 lat (bez względu na miesiąc urodzenia).
2.Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap –test, II etap –test.
3.Termin nadsyłania odpowiedziI etapu:do 31 stycznia 2020r.
4.Odpowiedzi na pytania testowe przysyłamy wyłącznie na określonym druku, na wybrany adres: Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   osobiście w sekretariacie biura ZO w Gdańsku.
5.Prace  kreślone,  poprawiane  oraz  z  nieczytelnymi  lub  niedokładnymi danymi osobowymi nie będą brane pod uwagę.
6.Oceny dokona komisja powołana przez Radę ds. młodzieży przy Zarządzie Okręgu PZW w Gdańsku.
7.Informacja  o  wynikach  I  etapu  konkursu  oraz  nazwiska  osób,  które zakwalifikowały  się  do  II  etapu  zostaną  ogłoszone  na  stronie www.pzw.gda.pl-w terminie ok. dwóch tygodni od zakończenia I etapu.
8.Termin II etapu(finał dla  zwycięzców  I  etapu)  ustala  się  na  dzień 29 lutego 2020r. (sobota) godz. 9.00 w Gdańsku ul. Rajska 2.
9.Zwycięzca konkursu wyłoniony w II etapie otrzyma atrakcyjną nagrodę główną, pozostali uczestnicy otrzymają wędkarskie upominki. Prosimy  prezesów  kóło   rozpropagowanie   konkursu,   przede   wszystkim w szkołach, które znajdują się na terenie ich działania. Opiekunów prosimy o dopilnowanie, aby testy I etapu były wypełnione przez dzieci  samodzielnie.  W  przypadku  nadesłania  prac  budzących  uzasadnione podejrzenie   pracy   grupowej,   komisja   zastrzega   sobie   prawo   odrzucenia wszystkich prac danej grupy.Test  oraz  druk do odpowiedzi  I  etapu–stanowi załącznik do komunikatu oraz znajduje się na stronie www.pzw.gda.pl