1. Od dnia 4 maja 2020 r. przywraca się stałe godziny pracy biurowej
piątek, 01 maj 2020

ImageZ uwagi na zagrożenie wirusem COVID-19, Dyrektor Biura Okręgu Gdańskiego PZW realizując działania profilaktyczno-zapobiegawcze, kontynuuje wprowadzone z dniem 30 marca 2020r. do odwołania, następujące ograniczenia w pracy Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku i w obsłudze interesantów:

1.        Od dnia 4 maja 2020 r. przywraca się stałe godziny pracy biurowej dla wszystkich pracowników Okręgu Gdańskiego.

2.        Obsługę interesantów w godzinach pracy biura, ogranicza się do formy telefonicznej z wykorzystaniem służbowych telefonów oraz formy elektronicznej poprzez służbowe skrzynki e-mail.

3.        Zawiesza się obsługę kasową. Wszelkie operacje wpłat i wypłat realizowane będą wyłącznie w formie przelewów bankowych.

5.         Przekazywanie wszelkich dokumentów w tym m.in. rozliczeń, druków i sprawozdań do biura odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną i przesyłkami pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem skrzynki w drzwiach wejściowych budynku Małego Młyna.

6.         Pobieranie uzupełniające znaków i innych materiałów z magazynu odbywać się będzie wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim ustaleniu drogą e-mailową lub telefoniczną dnia i godziny odbioru lub za pośrednictwem poczty kurierskiej. Wydanie i sprawdzenie zgodności z pokwitowaniem odbioru, następować będzie przy zachowaniu ustalonych wewnętrznie środków ostrożności i maksymalnym ograniczeniu bezpośrednich kontaktów.

7.         Zawiesza się do odwołania organizację wszelkich spotkań w sali konferencyjnej Biura Okręgu  lub innych pomieszczeniach biurowych.

8.         Ze sprawami nie wymagającymi pilnego trybu postępowania, proszę wstrzymać się do czasu odwołania podwyższonego zagrożenia epidemicznego.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie, ograniczeń wynikających z wprowadzonych zasad profilaktyczno-zapobiegawczych przez wszystkich zainteresowanych.


Piotr Klimowicz
Dyrektor Biura Okręgu  PZW w Gdańsku