Okręgowa Komisja Sportu informuje
czwartek, 22 marzec 2007
K O M U N I K A T Nr 1/07

Okręgowa Komisja Sportu informuje:

1) W dniu 5 marca br. na spotkaniu zainteresowanych kół i klubów ustalono, co następuje:
Okręgowe zawody spławikowe z cyklu GP rozgrywane będą:
- w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej w kategoriach seniorów. Drużyna składa się z 3 seniorów, - natomiast w kategoriach kobiet, juniorów i kadetów tylko w klasyfikacji indywidualnej. Obowiązuje ta sama zasada, jak w roku ubiegłym, zawodnik ma być członkiem struktur PZW Okręg w Gdańsku. Przypominamy, iż do struktur Okręgu PZW należą Koła i Kluby zarejestrowane w danym Okręgu. Zapisy (w formie pisemnej) wraz z opłatami w wysokości 45 PLN od zawodnika przyjmowane będą w Biurze Zarządu Okręgu do 27 kwietnia 2007 r. Miejsce rozegrania I GP ustali OKS w dniu 2 kwietnia br. i poda do wiadomości w Internecie: www.pzw.gda.pl Do klasyfikacji Rocznej Wędkarza Roku zalicza się łącznie 7 tur zawodów, czyli 3 tury GP Okręgu, jedna tura Pucharu Prezesa ZO, jedna tura Pucharu Prezydenta Gdańska i osobno dwie tury Mistrzostw Okręgu.

Uwaga! Począwszy od tego roku wszystkie imprezy spławikowe rozpoczynają się losowaniem o godz. 7:00. Prosimy o powiadomienie wszystkich zainteresowanych.

2) Informujemy, że ulega zmianie termin III GP Okręgu Gdańskiego w dyscyplinie spławikowej. Odbędzie się ono 15 lipca 2007 r. Miejsce zwodów – rz. Wisła w m. Szewce.

3) Otwarte zawody morskie I Grand Prix „Wiosna” - zostaną rozegrane w dniu 15 kwietnia 2007 r. Zawody będą jednodniowe, z dwóch jednostek pływających. Wyjście w morze z miejscowości Władysławowo. Zbiórka zawodników przy głównej bramie Portu Władysławowo o godz. 5,30 rano. Prawo startu mają członkowie kół i klubów Okręgu Gdańskiego. Obowiązywać będzie klasyfikacja indywidualna. Osoby, które zgłosiły swój udział zobowiązane są do kontaktu telefonicznego z biurem ZO (58 301-48-86) w dniu poprzedzającym zawody (14 kwietnia - sobota) w godz. od 14,00 do 15,00 w celu potwierdzenia warunków atmosferycznych umożliwiających wyjście w morze. Koszt uczestnictwa zawodnika wynosi 130 PLN, które należy wpłacić do kasy biura ZO PZW lub na konto: Bank Millennium S.A. 961160 2202 0000 0000 6188 9538 z dopiskiem „ GP Morskie Wiosna”.
Zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska zawodników oraz wpłatę, należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2007 r. Obowiązują zgłoszenia na piśmie: fax 58 301 01 41, mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub na adres Zarządu Okręgu. Koła i kluby mogą zgłaszać dowolną liczbę zawodników. O starcie decyduje kolejność zgłoszeń.
Dojazd zawodników we własnym zakresie i na własny koszt.
Zawodnicy są zobowiązani posiadać składkę członkowską PZW na rok 2007.
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem zawodów w wędkarstwie morskim, zatwierdzonym przez Zarząd Główny PZW – w załączeniu.

4) Morskie Mistrzostwa Okręgu w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej odbędą się 29 kwietnia 2007 r. Zawody będą jednodniowe, z sześciu jednostek pływających. Wyjście w morze z miejscowości Władysławowo. Prawo startu mają 3-osobowe drużyny z kół i klubów Okręgu Gdańskiego, a także 10 zawodników z 2-letniej klasyfikacji ogólnej dyscypliny morskiej. Koło lub klub może zgłosić wyłącznie 3 zawodników w dyscyplinie morskiej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zbiórka zawodników przy głównej bramie Portu Władysławowo o godz. 5,30 rano. Odprawa zawodników przed zawodami, odbędzie się przy nabrzeżu Kanału Portowego o godz. 6,00. Połów z kutrów odbywać się będzie wyłącznie metodą spinningową. Dopuszcza się podbieranie ryb z kutrów hakiem. Wymiar ochronny dorsza wynosi 38 cm. Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem zawodów w wędkarstwie morskim, zatwierdzonym przez Zarząd Główny PZW. Koszt uczestnictwa jednego zawodnika w wysokości 140 PLN pokrywa koło lub startujący zawodnik. Opłatę należy wpłacić do kasy biura ZO PZW lub na konto: Bank Millennium S.A. 961160 2202 0000 0000 6188 9538 z dopiskiem „Mistrzostwa Morskie Okręgu”. Zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska zawodników oraz wpłatę, należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2007 r. Koła i kluby, które zgłosiły udział zobowiązane są do kontaktu telefonicznego z biurem ZO (58 301-48-86) w dniu poprzedzającym zawody (28 kwietnia br., w godz. 14,00 do 15,00) w celu potwierdzenia warunków atmosferycznych umożliwiających wyjście w morze. Dojazd zawodników we własnym zakresie i na własny koszt. Komisyjne losowanie sektorów, odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgu w dniu poprzedzającym zawody o godzinie 14:00, a o jego wynikach zainteresowani zostaną powiadomieni w dniu zawodów na miejscu zbiórki. Zawodnicy są zobowiązani posiadać składkę członkowską PZW na rok 2007.

5) I Grand Prix Okręgu w dyscyplinie spinningowej zostanie rozegrane w dniu 27 maja 2007 r. na rzece Wiśle w m. Ostaszewo. Zbiórka zawodników do godz. 8:00 nad wodą, parking w m. Ostaszewo. Zawodnicy zobowiązani są posiadać opłatę na rz. Wisłę obwód nr 6.

6) Kolegium Sędziowskie na podstawie przyjętych przez Zarząd Główny PZW „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego” rozdział III (sprawy sędziowskie) pkt 1.8, informuje, że organizuje weryfikację sędziów klasy podstawowej, okręgowej i krajowej w związku z istotnymi zmianami w/w Zasadach. Weryfikacje przeprowadzane będą w siedzibie Okręgu w każdy ostatni piątek miesiąca w godz. 16:00 – 18:30. i polegać będą na zaliczeniu testu. Istnieje możliwość przeprowadzenia weryfikacji w kołach mających swoje siedziby w terenie, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia terminu z biurem ZO. Materiały przygotowujące można pobrać na stronie internetowej Zarządu Okręgu w Gdańsku jak również w biurze u Pani Ilony Karkockiej. Weryfikacja dotyczy wszystkich sędziów Okręgu Gdańskiego, którzy zdobyli uprawnienia przed 31 grudnia 2006 r., także tych, którym legitymacje na rok 2007 zostały już przedłużone. Sędziowie klasy podstawowej zaliczają test złożony z 20 pytań, sędziowie klasy okręgowej z 30 , krajowi z 45.Przed przystąpieniem do egzaminu (ostatni piątek miesiąca) należy zgłosić ten zamiar w biurze Okręgu 7 dni wcześniej. Podczas tych weryfikacji będzie można zdać egzamin na klasę podstawową lub podnieść swoje kwalifikacje do sędziego klasy okręgowej. Fakt ten również należy zgłosić 7 dni przed terminem. Przypominamy, że zgodnie z przywołanym pkt 1.8„…. sędzia, który nie zaliczy weryfikacji z wynikiem pozytywnym zostaje przeniesiony o jedną klasę niżej a sędzia klasy podstawowej traci licencję sędziowską.” Ostateczny termin zaliczenia egzaminu upływa 29 czerwca 2007r.  Informujemy, że warunkiem wykonywania czynności sędziowskich oprócz posiadania przedłużonej legitymacji sędziowskiej, jest posiadanie aktualnej składki członkowskiej PZW.

7) Zarząd Okręgu w dniu 22.02.2007 r. Uchwałą Nr Z – 16/07 rozwiązał Wędkarski Klub Sportowy „PORTAL”.

Wiceprezes ds. sportu
Dariusz Maciejczak