PLIKI DO POBRANIA
czwartek, 09 luty 2012

Poniżej udostępniamy druki do pobrani

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Biuro ZO PZW Gdańsk zastrzega sobie modyfikację poniższych dokumentów

 

1. Druki listy imienne do wód 2019 r.

2. Druki na pobranie i rozliczenie znaków 2019 r.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia dla współmałżonka 

4. Wykaz zezwoleń 

5.  Lista dobrowolnych wpłat dla koła PZW ZO Gdańsk

6. Karta ewidencyjna wędkarza

7. Ewidencja zezwoleń w kole-zbiornik "Straszyn-Goszyn"

SPORT

Zgłoszenie na zawody wędkarskie 

Zgłoszenie zawodów do ZO PZW Gdańsk

Protokół z zawodów + inne      

Oświadczenie adm. progr. do obliczania wyników sportowych

Zgłoszenie zawodów wędkarskich

Wykaz sędziów 

Wykaz członków klubu do ewidencji ZO PZW Gdańsk

Regulaminy dyscyplin sportowych ZO PZW Gdańsk 

 

 DZIAŁ ORGANIZACYJNY

  1. Wykaz władz i organów Koła PZW 

 2. Wykaz członków komisji egzaminacyjnej

2a. Wzór pisma koła o zatwierdzenie komisji egzaminacyjnej

 3. Protokół z egzaminu na KW  

 4 Zaświadczenie komisji egzaminacyjnej

5. Spawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła PZW 

6. Informacja roczna Rzecznika dyscyplinarnego PZW

7. PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ

8. PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWEJ

9.  PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ

10. Wytyczne do pracy Komisji Egzaminacyjnych na KW

11. Oświadczenie-zagubienie/zniszczenie Karty Wędkarskiej

12. Karta ewidencyjna wędkarza

13.  Wzór protokołu z zebrania Zarządu koła PZW

14. Informacja do ogólnodostępnego wykazu adresów kół PZW Gdańsk 

15. PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KOŁA PZW-wzór

16. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO KOŁA PZW-wzór

17. Uchwała WZ koła PZW w sprawie przyjęcia planu pracy na rok....-wzór

18. Uchwała WZ koła PZW w sprawie preliminarza finansowego na rok....-wzór

19. Uchwała WZ koła PZW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła w 20 r.-wzór

20. Uchwała WZ koła PZW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Koła za 20 r.-wzór

Uchwała WZ koła PZW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego w 20 r.

 

MŁODZIEŻ

 

 ZAGOSPOAROWANIE I OCHRONA WÓD + SSR

 1. Przedłużenie leg. SSR      

 2. Protokół śnięcia ryb PZW

 3. Jesiotr-złowienie               

4. Wzór sprawozdania z działalności SSR PZW za. rok. (wersja WORD)

5. Wzór sprawozdania z działalności SSR PZW za ... rok. (wersja PDF)

6. Notatka służbowa SSR (wersja WORD)

7. Notatka służbowa SSR(wersja PDF)

8. WZÓR/Polecenie wyjazdu służbowego-strona 1

9. WZÓR/Polecenie wyjazdu służbowego-strona 2

10. WZÓR/Ewidencja przebiegu pojazdu


 

 INNE

1. ..................................................................