PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
STRONA GŁÓWNA
Advertisement
Regulamin Rozgrywania Zawodów z cyklu Drukuj
środa, 23 sierpień 2006

1.- Zawody będą rozgrywane zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Okręgu.

2.- Zawody mogą by rozgrywane z brzegu lub jednostek pływających.

3.- Zawody z cyklu Mistrzostw Okręgu przeprowadzane są w systemie dwudniowym wieloturowym.

4.- W zawodach o Mistrzostwo Okręgu bierze udział jedna drużyna 3-os z klubu lub koła w oraz zawodnicy startujący indywidualnie. Juniorzy startują indywidualnie. Zawody z cyklu Grand Prix Okręgu są ogólnodostępne.

5.- Na zawodach juniorzy obowiązkowo muszą mieć opiekuna, który porusza się przy zawodniku. Brak opiekuna skutkuje nie dopuszczeniem do zawodów.

6.- Obowiązuje punktacja zgodna z ,,Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego” łącznie z punktacją za komplet złowiony przed czasem, to jest 20 pkt. za każdą minutę.

7.- Obowiązuje punktacja zgodna z ,,Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego” w każdej z tur to jest za pierwsze miejsce 30 pkt., za trzydzieste miejsce 1 pkt.

8.- Czas trwania jednej tury powinien wynosić od 4 do 7 godzin.

9.- Podczas wszystkich zawodów obowiązują wymiary i okresy ochronne i komplety ryb zgodnie z RAPR i ZOSW.

10.- Ogólna ilość złowionych ryb, posiadających limity ilościowe, nie może przekraczać 10 sztuk, to jest komplet z zachowaniem limitów ilościowych w poszczególnych gatunkach.

11.- Organizator ze względów bezpieczeństwa dopuszcza łowienie wyłącznie w woderach.

12.- W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. burze) zawody powinny być przerwane. Zawody zalicza się do rozegranych, o ile ich czas trwania był dłuższy niż połowa ustalonego czasu w danej turze. Zawody można kontynuować po ustaniu przyczyn ich przerwania.

13.- Punktacja z każdej z tur Mistrzostw Okręgu i zawodów z cyklu GP Okręgu zaliczana jest do punktacji wędkarza roku.

14.- W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie obowiązują zapisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

15. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr P-29/06 w dn. 25.04.2006 r. przez Prezydium ZO PZW w Gdańsku i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

                                                                                            opracował: Marek Byra

 
wstecz   dalej »