PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
STRONA GŁÓWNA arrow MŁODZIEŻ arrow KONKURS WIEDZY WĘDKARSKIEJ I EKOLOGICZNEJ, 2019
Advertisement
KONKURS WIEDZY WĘDKARSKIEJ I EKOLOGICZNEJ, 2019 Drukuj
niedziela, 02 grudzień 2018
Image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada ds. młodzieży PZW Gdańsk ogłasza konkurs wiedzy wędkarskiej i ekologicznej-edycja 2019 r.
Regulamin konkursu.
1.    Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież z Okręgu Gdańskiego PZW, w wieku od 10 do 16 lat (bez względu na miesiąc urodzenia).
2.    Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap – test, II etap – test.
3.    Termin nadsyłania odpowiedzi I etapudo 25 stycznia 2019 r.
4.    Odpowiedzi na pytania testowe przysyłamy wyłącznie na określonym druku, na wybrany adres:
•     Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku  ul. Rajska 2,  80-850 Gdańsk
•     lub osobiście w sekretariacie biura ZO w Gdańsku
5.    Prace kreślone, poprawiane oraz z nieczytelnymi lub niedokładnymi danymi osobowymi nie będą brane pod uwagę.
6.    Oceny dokona komisja powołana przez Radę ds. młodzieży przy Zarządzie Okręgu PZW w Gdańsku.
7.    Informacja o wynikach I etapu konkursu oraz nazwiska osób, które zakwalifikowały się do II etapu zostaną ogłoszone na     stronie www.pzw.gda.pl - w terminie ok. dwóch tygodni od zakończenia I etapu.
8.    Termin II etapu (finał dla zwycięzców I etapu) ustala się na dzień 2 marca 2019  r. (sobota) godz. 9.00 w Gdańsku ul. Rajska 2.
9.    Zwycięzca konkursu wyłoniony w II etapie otrzyma atrakcyjną nagrodę główną, pozostali uczestnicy otrzymają wędkarskie upominki.
 
 
wstecz   dalej »