PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
STRONA GŁÓWNA arrow WĘDKARZE W 'SIECI' arrow Konkurs plastyczny "Z wędką blisko natury"
Advertisement
Konkurs plastyczny "Z wędką blisko natury" Drukuj
wtorek, 12 styczeń 2021
Image
 

Rada ds. młodzieży działająca przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku ogłasza KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem „Z wędką blisko natury”

Konkurs ma na celu popularyzację wędkarstwa i zainteresowanie otaczającą przyrodą poprzez rozwijanie zdolności plastycznych.

 

Regulamin Konkursu.

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci od 6 do 16 roku życia.

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

·         do lat 9

·         do lat 12

·         do lat 16

3. Technika wykonania prac jest dowolna (bez prac sypkich i przestrzennych).Format rozmiaru pracy –do A3.

4. Uczestnik konkursu może nadesłać do 2 prac w następujących kategoriach: ludzie, ryby, środowisko.

5. Podpisane prace (z podaniem roku urodzenia)należy przesłać w terminie do 31.06.2021 r. na adres:

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku

80-850 Gdańsk ul. Rajska 2

- z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

6. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.

Możliwe jest przyznanie wyróżnień.

Wśród wszystkich uczestników konkursu zostaną rozlosowane 3 nagrody dodatkowe.

7. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu najlepszych prac i autorów nastąpi na stronie internetowej Okręgu Gdańskiego PZW www.pzw.gda.pl

8. Decyzja komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna.

9. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.

10.   Organizator   konkursu   zastrzega   sobie   prawo   do   wykorzystania   prac plastycznych  i  danych  osobowych  do  publikacji  na  wszelkich  polach  swojej aktywności.

11. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów konkursu, przyznania nagród oraz w celach promocyjnych związanych z wędkarstwem.

 
wstecz   dalej »