PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
Advertisement
KOMUNIKAT OKS Drukuj
czwartek, 22 luty 2007
K O M U N I K A T

W dniu 5 marca 2007 r. w siedzibie Zarządu Okręgu w Gdańsku, sala nr 11 o godz.16:00 odbędzie się spotkanie w sprawie organizacji zawodów Grand Prix Okręgu 2007 w dyscyplinie spławikowej.
Zapraszamy do udziału w spotkaniu przedstawiciela z każdego koła.

Kolegium Sędziowskie na podstawie przyjętych przez Zarząd Główny PZW „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego” rozdział III (sprawy sędziowskie) pkt 1.8, informuje, że organizuje weryfikację sędziów klasy podstawowej, okręgowej i krajowej w związku z istotnymi zmianami w/w Zasadach.

Weryfikacje przeprowadzane będą w siedzibie Okręgu w każdy ostatni piątek miesiąca w godz. 16:00 – 18:30 począwszy od 23 lutego 2007 r. i polegać będą na zaliczeniu testu.
Istnieje możliwość przeprowadzenia weryfikacji w kołach mających swoje siedziby w terenie, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z biurem ZO. Materiały przygotowujące można pobrać na stronie internetowej Zarządu Okręgu w Gdańsku jak również w biurze u Pani Ilony Karkockiej.

Weryfikacja dotyczy wszystkich sędziów Okręgu Gdańskiego, którzy zdobyli uprawnienia przed 31 grudnia 2006 r., także tych, którym legitymacje na rok 2007 zostały już przedłużone.

Sędziowie klasy podstawowej zaliczają test złożony z 20 pytań, sędziowie klasy okręgowej z 30 , krajowi z 45.Przed przystąpieniem do egzaminu (ostatni piątek miesiąca) należy zgłosić ten zamiar w biurze Okręgu 7 dni wcześniej.

Podczas tych weryfikacji będzie można zdać egzamin na klasę podstawową lub podnieść swoje kwalifikacje do sędziego klasy okręgowej. Fakt ten również należy zgłosić 7 dni przed terminem.

Przypominamy, że zgodnie z przywołanym pkt 1.8„…. sędzia, który nie zaliczy weryfikacji z wynikiem pozytywnym zostaje przeniesiony o jedną klasę niżej a sędzia klasy podstawowej traci licencję sędziowską.” Ostateczny termin zaliczenia egzaminu upływa 29 czerwca 2007r.

  Okręgowa Komisja Sportu
ZO PZW Gdańsk
 
wstecz   dalej »