PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
STRONA GŁÓWNA arrow DRUKI i REGULAMINY
Advertisement
PLIKI DO POBRANIA Drukuj
czwartek, 09 luty 2012

Poniżej udostępniamy druki i regulaminy do pobrania

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Biuro ZO PZW Gdańsk zastrzega sobie modyfikację poniższych dokumentów

 

9. Wykaz zezwoleń 

10 Lista dobrowolnych wpłat dla koła PZW ZO Gdańsk

11.  Karta ewidencyjna wędkarza

12. Ewidencja zezwoleń w kole-zbiornik "Straszyn-Goszyn"

13.  Karta ewidencyjna członka PZW dla koła

14. Lista opłat sankcyjnych za niezwrócone zezwolenia z poprzedniego roku

15. Formularz Informacje o osobie

16. Formularz Informacje o osobie

17. Wykaz wręczonych nagród

SPORT


  Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW 2020

Zgłoszenie zawodników na zawody wędkarskie 

Zgłoszenie zawodników na zawody wędkarskie  

Zgłoszenie zawodów wędkarskich

Zgłoszenie zawodów wędkarskich

Protokół z zawodów + inne      

Oświadczenie adm. progr. do obliczania wyników sportowych

Wykaz sędziów 

Wykaz członków klubu do ewidencji  PZW Gdańsk

Regulaminy dyscyplin sportowych  PZW Gdańsk 

 

 DZIAŁ ORGANIZACYJNY

  1. Wykaz władz i organów Koła PZW 

 2. Wykaz członków komisji egzaminacyjnej

2a. Wzór pisma koła o zatwierdzenie komisji egzaminacyjnej

 3. Protokół z egzaminu na KW  

 4 Zaświadczenie komisji egzaminacyjnej

5. Spawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła PZW 

6. Informacja roczna Rzecznika dyscyplinarnego PZW

7. PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ

8. PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWEJ

9.  PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ

10. Wytyczne do pracy Komisji Egzaminacyjnych na KW

11. Oświadczenie-zagubienie/zniszczenie Karty Wędkarskiej

12. Karta ewidencyjna wędkarza

13. Plan Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego koła PZW

14.Plan Walego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego koła PZW

15. Protokoł Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego koła PZW

16. Protokoł Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego koła PZW

17.  Informacja do ogólnodostępnego wykazu adresów kół PZW Gdańsk

18. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO KOŁA PZW-wzór

19. Uchwała WZ koła PZW w sprawie przyjęcia planu pracy na rok....-wzór

20. Uchwała WZ koła PZW w sprawie preliminarza finansowego na rok....-wzór

20. Uchwała WZ koła PZW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła w 20 r.-wzór

21. Uchwała WZ koła PZW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Koła za 20 r.-wzór

22. Uchwała WZ koła PZW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego w 20 r.

MŁODZIEŻ

 

 

 ZAGOSPOAROWANIE I OCHRONA WÓD + SSR

 1. Przedłużenie leg. SSR      

 2. Protokół śnięcia ryb PZW

 3. Jesiotr-złowienie               

4. Sprawozdanie kwartalne SSR

5. Sprawozdanie z kontroli

6. Meldunek o wykroczeniu

7. Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia

8. WZÓR/Polecenie wyjazdu służbowego

10. WZÓR/Ewidencja przebiegu pojazdu

12. Oświadczenie strażnika SSR

13. Regulamin OKOW

14. Pokwitowanie odbioru sprzętu

PRZEPISY PZW

1. STATUT PZW

2. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOŁA PZW (od 01.01.2020 r.)

3.  REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH PZW

4. INSTRUKCJA sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kontrolnych       przez komisje rewizyjne Polskiego Związku Wędkarskiego

5.  Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW