PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
 
Wycinka drzew nad rz. REDĄ! Drukuj
sobota, 08 kwiecień 2006
Reda,dn.22.03.2006

Referat Ochrony Środowiska
REDA ul.Pucka9  
     
 

Dot. wycinki drzew nad rz. REDA w okolicy jazu w Reda-Ciechocino

 

Polski Związek Wędkarski koło Nr. 126 Reda informuje i wnosi o szybką oraz skuteczną interwencję w sprawie wycinki w dniu 21.03 2006 drzew na prawym brzegu rz. Reda poniżej jazu w miejscowości Reda-Ciechocino.  W w/w dniu kilku niezidentyfikowanych mężczyzn dokonywało wycinki drzew nadbrzeżnych  naprawym brzegu rz.Reda. Przebywający nad rzeką wędkarz członek koła nr. 126 Reda kol.Krystian Kozłowski zgłosił ten fakt Policji, lecz nie zauważył przybycia patrolu.

Zwracamy uwagę że na w/w odcinku rzeki grupują się w czasie jesiennego ciągu tarłowego bardzo duże

ilości troci i łososi przed pokonaniem przepławki na jazie.

Rosnące na brzegu rzeki stanowiły naturalną osłonę dla ryb. Wycinka drzew pozbawiła ich tych

kryjówek i stworzyło doskonałe warunki do działania dla rozpanoszonego na tym odcinku kłusownictwa.

 

Prosimy o szybką i skuteczną interwencję. Jeśli jest to wycinka nielegalna wnioskujemy o wykrycie i ukaranie sprawców. Jeśli jest to być może działanie na zlecenie RZGW w ramach tzw. usuwania zagrożeń powodziowych to jest to chyba nieporozumienie -na jednym z załączonych zdjęć widoczne są drzewa leżące w rzece i te należało usunąć (fakt zalegania tychdrzew był zgłaszany osobiście przez p. Zybałę do RZGW w listopadzie 2005 wraz zewskazaniem na rzeczywiste zagrożenie powodziowe oraz rozmywania brzegu w tym rejonie).
 

Polski Związek Wędkarski jako prawny użytkownik rzeki REDY do celów wędkarskich ( na mocy Umowy ) stanowczo sprzeciwia się nieuzasadnionemu usuwaniu drzew z brzegów rzeki, gdyż zdecydowanie pogarsza to warunki dla bytowania ryb łososiowatych w rzece (pogorszenie termiki wody, likwidacja kryjówek koniecznych dla przebywania tam rybPZW ponosi znaczne nakłady finansowe (ponad 120 tys. zł rocznie ) na restytucję pogłowiacennych ryb łososiowatych jak również poprzez społeczną działalność członków tj. ochronyrzeki przed kłusownictwem, akcji sprzątania rzeki, pomocy przy zarybieniach daje ogromny wkład dla utrzymania rzeki w jej naturalnym kształcie. Wobec takich aktów wandalizmu jak opisane wyżej i przedstawione na załączonych zdjęciach w aspekcie poniesionych nakładów finansowych i społecznych zdecydowanie PROTESTUJEMY. Prosimy o skuteczną interwencję. W załączeniu zdjęcia.Osoba do kontaktów:

Janusz Zybała tel.601 99 42 93

 

Z poważaniem

Janusz Zybała 

Kopię otrzymują:

-Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
80-001 Gdańsk Trakt Św. Wojciecha 293


-PZW ZO Gdańsk ul. Rajska

 
wstecz   dalej »