Komunikat Kolegium Sędziowskiego
środa, 31 styczeń 2007

Komunikat Kolegium Sędziowskiego przy OKS w Gdańsku

Kolegium Sędziowskie na podstawie przyjętych przez Zarząd Główny PZW „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego” rozdział III (sprawy sędziowskie) pkt 1.8, informuje, że organizuje weryfikację sędziów klasy podstawowej, okręgowej i krajowej w związku z istotnymi zmianami w/w Zasadach.

Weryfikacje przeprowadzane będą w siedzibie Okręgu w każdy ostatni piątek miesiąca w godz. 16:00 – 18:30 począwszy od 23 lutego 2007 r. i polegać będą na zaliczeniu testu.Istnieje możliwość przeprowadzenia weryfikacji w kołach mających swoje siedziby w terenie, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z biurem ZO.Materiały przygotowujące można pobrać na stronie internetowej Zarządu Okręgu w Gdańsku jak również w biurze u Pani Ilony Karkockiej.Weryfikacja dotyczy wszystkich sędziów Okręgu Gdańskiego, którzy zdobyli uprawnienia przed 31 grudnia 2006 r., także tych, którym legitymacje na rok 2007 zostały już przedłużone.Sędziowie klasy podstawowej zaliczają test złożony z 20 pytań, sędziowie klasy okręgowej z 30 , krajowi z 45.Przed przystąpieniem do egzaminu (ostatni piątek miesiąca) należy zgłosić ten zamiar w biurze Okręgu 7 dni wcześniej.Podczas tych weryfikacji będzie można zdać egzamin na klasę podstawową lub podnieść swoje kwalifikacje do sędziego klasy okręgowej. Fakt ten również należy zgłosić 7 dni przed terminem.Przypominamy, że zgodnie z przywołanym pkt 1.8„…. sędzia który nie zaliczy weryfikacji z wynikiem pozytywnym zostaje przeniesiony o jedną klasę niżej a sędzia klasy podstawowej traci licencję sędziowską.” Ostateczny termin zaliczenia egzaminu upływa 29 czerwca 2007 r.

Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego - Andrzej Rzędowski

Prezes ds. sportu - Dariusz Maciejczak

Materiały do pobrania :

- pytania testowe dla sędziów klasy podstawowej

- pytania testowe dla sędziów klasy okręgowej

- nowe przepisy ogólne

- nowe przepisy w dyscyplinie spławikowej

- nowe przepisy w dyscyplinie spininngowej

- nowe przepisy w dyscyplinie morskiej

- nowe przepisy w dyscyplinie podlodowej

- sprawy sędziowskie

- nowe załączniki

- nowe przepisy dotyczące kadr narodowych