Konkurs ekologiczo - wędkarski 2008r.
piątek, 23 listopad 2007

ImageW konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 1992 roku i młodsze!!!
Test należy przesłać do dnia 15 lutego 2008 r.  na adres:
Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku
ul. Rajska 2,  80-850 Gdańsk
z dopiskiem na kopercie „KONKURS”.

>>>Formularz z pytaniami do ściągnięcia ...kliknij tutaj<<<

 

OKRĘGOWY KONKURS WIEDZY WĘDKARSKIEJ I EKOLOGICZNEJ – 2008 r.

Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Gdańsku

 

1. Imię i nazwisko (drukowanymi literami) ______________________________________________

2. Rok urodzenia__________________

3. Dokładne miejsce zamieszkania (z kodem), nr telefonu __________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Koło PZW, Szkoła – podać adres:

_________________________________________________________________________________

 

 

Uwaga! Właściwa odpowiedź (prawidłowa jest tylko jedna) należy zaznaczyć w określonym polu znakiem X. Zakreślenie dwóch odpowiedzi spowoduje nie przyznanie punktu.

Nieczytelne odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

 

 

L.p..

Pytanie

Odpowiedzi

A

B

1.

Rybami odżywia się:

A) czapla B) kaczka

 

 

2.

Okres ochronny pstrąga źródlanego trwa:

A) od 1 marca do 31 maja B) ta ryba nie ma okresu ochronnego

 

 

3.

Wędrówkę troci i łososi w górę Wisły uniemożliwia:

A) zapora w Przegalinie B) zapora we Włocławku

 

 

 

4.

Ryby tworzą większe skupiska zwane:

A) chmarą B) ławicą

 

 

5.

Czy wolno wędkować z mostów?

A) tak, ale tylko wtedy gdy nie ma tablicy z zakazem wędkowania B) nie

 

 

6.

Narządy zmysłu ryby to:

A) oczy B) łuski

 

 

7.

Czemu służy wypalanie traw wiosną?

A) zwiększenie rozwoju mikroflory i fauny glebowej

B) obowiązuje zakaz wypalania traw

 

 

8.

Śmieci wyrzucone na pole lub do lasu:

A) grożą chorobami, zanieczyszczeniem gleb i wód

B) są nieszkodliwe tylko nieładnie wyglądają

 

 

9.

Zdrowa żywność” to określenie dla żywności:

A) produkowanej bez chemicznych środków z dala od dróg szybkiego ruchu

B) zalecanej przez lekarzy

 

 

10.

Rezerwat przyrody znajdujący się na terenie Trójmiasta to:

A) Ptasi Raj

B) Mewia Łacha

 

 

11.

Który z wymienionych gatunków zwierząt podlega ochronie gatunkowej:

A) jeleń B) żubr

 

 

12.

Jaka ryba ma trzy płetwy grzbietowe:

A) węgorz B) dorsz

 

 

13.

Okres ochronny od 1 stycznia do 30 kwietnia

A) ma szczupak i boleń B) ma szczupak i okoń

 

 

14.

Czy na łowisku można oddać ryby innemu wędkarzowi?

A) Tak B) Nie

 

 

15.

Kiedy powstał PZW?

A) 19 marca 1950 r. B) 29 marca 1950 r.

 

 

16.

Co to jest trolling?

A) osprzęt zamontowany na łodzi wędkarskiej B) metoda połowu ryb

 

 

 

Pytanie

 

A

B

17.

Która z wymienionych ryb posiada zęby gardłowe?

A) wzdręga B) troć

 

 

18.

Czy w czasie połowu ryb na przynęty naturalne dopuszcza się równoczesne łowienie metodami spinningową lub muchową?

A) Tak B) Nie

 

 

19.

Wymiar ochronny lina wynosi:

A) 35 cm B) 25 cm

 

 

20.

Kiedy przypada Tydzień Czystości Wód?

A) 1 do 7 kwietnia B) 4 do 11 sierpnia

 

 

21.

W ciele ryb może akumulować się:

A) wapń B) rtęć

 

 

22.

Jak długo można przechowywać żywe ryby w siatce?

A) 6 godzin B) 24 godziny

 

 

23.

Na ile wędek wolno wędkować w krainie ryb łososiowatych?

A) jedną B) dwie

 

 

24.

Jaki przyrząd powinien posiadać wędkarz w czasie łowienia ryb?

A) stołek wędkarski B) wypychacz

 

 

25.

Tinca tinca to nazwa łacińska:

A) płoci B) lina

 

 

26.

Czy lipień należy do rodziny ryb łososiowatych?

A) Nie B) tak

 

 

27.

Jak się nazywa młodociane stadium łososia, które żyje w rzece, ale nie spływa z jej prądem do morza?

A) smolt B) perr

 

 

28.

Jeśli jezioro ma zbyt kwaśną wodę, w celu jej odkwaszenia można przeprowadzić:

A) dosalanie B) wapnowanie

 

 

29.

Czy lipień należy do rodziny ryb łososiowatych?

A) tak B) nie

 

 

30.

Jaka może być najmniejsza długość wędki?

A) 30 cm B) 25 cm

 

 

>>>Formularz z pytaniami do ściągnięcia ...kliknij tutaj<<<

W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 1992 roku i młodsze!!!

Test należy przesłać do dnia 15 lutego 2008 r. na adres:

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku

ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk

z dopiskiem na kopercie „KONKURS”.

 

NAGRODA GŁÓWNA

to bezpłatne uczestnictwo w 14-dniowym obozie wędkarskim dla młodzieży,

który odbędzie się w terminie od 27.06. do 11.07.2008 r. w Kościerzynie nad jez. Gałęźnym

 

Ogłoszenie o konkursie i druk testu pod adresem http://www.pzw.gda.pl/

Wyniki I etapu konkursu zostaną ogłoszone na stronie Okręgu Gdańskiego PZW (adres jw.) w terminie do dwóch tygodni od jego zakończenia.

 

Komisja ds. młodzieży

PZW Okręg w Gdańsku

tel. (058)301-48-86