Regulamin zawodów muchowych GP PZW ZO Gdańsk
poniedziałek, 07 luty 2011
ImageZASADY PUNKTACJI I REGULAMIN  ROZGRYWANIA ZAWODÓW MUCHOWYCH
ZALICZANYCH DO KLASYFIKACJI “ GRAND - PRIX” OKRĘGU GDAŃSKIEGO PZW

Zawody rozgrywane są wyłącznie na “ żywej rybie “.


Zawodnicy biorący udział w zawodach będą podzieleni w pary na podstawie losowania.

Zawodnicy dysponują na zmianę połową czasu trwania tury zawodów oraz sędziują sobie wzajemnie.
Zawodnik i sędzia nie mogą być z tego samego koła / klubu.

3.1.Dysponowanie ( decydowanie o wyborze łowiska) rozpoczyna zawodnik o niższym numerze startowym.

3.2. Zawodnik decydujący aktualnie o wyborze łowiska każdorazowo pierwszy rozpoczyna łowienie w wybranym
      przez siebie miejscu.

3.3. Zawodnikowi nie decydującemu aktualnie o wyborze łowiska zabrania się:
rozpoczynać łowienia przed zawodnikiem z pary
łowienia w odległości mniejszej niż 15 m od zawodnika z pary

3.4. Po upływie połowy czasu trwania tury zawodów następuje przerwa umożliwiająca wybranie odpowiedniego
      łowiska zawodnikowi z pary o wyższym numerze startowym.

W przypadku nieparzystej liczby zawodników, zawodnikowi bez pary zostanie przydzielony sędzia ze składu
sędziowskiego zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do podbierania każdej ryby podbierakiem i podawania jej sędziemu do miary
w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka, mierzy ją po czym natychmiast wypuszcza do łowiska.
Czas złowienia ryby, długość i gatunek zostaje odnotowany w karcie startowej i potwierdzony podpisem
zawodnika i sędziego.

W zawodach jednotorowych wyniki ustala się na podstawie całkowitej ilości zdobytych punktów. Przy równej
ilości punktów o wyższym miejscu decyduje najdłuższa ryba złowiona przez zawodnika w zawodach, przy
dalszej równości przyznaje się miejsca “ ex aeqo “

6.1. W zawodach wieloturowych o wyższym miejscu zawodnika decyduje kolejno:
niższa suma punktów za zajęte miejsca w poszczególnych sektorach zawodów
wyższa suma punktów za ryby złowione przez zawodnika w zawodach
najdłuższa ryba złowiona przez zawodnika w zawodach
miejsca “ ex aequo “

Punktacja
  -  przy obliczaniu punktów zawodnika obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryby w górę do najbliższego
pełnego centymetra . Zaokrąglenie w górę nie dotyczy ustalonych, minimalnych wymiarów ochronnych.
  -  za każdą zaliczaną do punktacji rybę                 -  100 pkt.
  -  za każdy centymetr długości zaliczanej ryby      -   20 pkt.

W klasyfikacji zwycięzcy  Muchowego “Grand-Prix” Okręgu Gdańskiego będą brane kolejno pod uwagę:
punkty zawodnika za zajęte miejsca w sektorach w ciągu roku
punkty za ryby złowione przez zawodnika w ciągu roku
najdłuższa ryba złowiona przez zawodnika w ciągu roku

9. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr P - 6/11 przez Prezydium ZO PZW w Gdańsku w dniu 26.01.2011
i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wiceprezes ds. sportu
Andrzej Rzędowski
Gdańsk, dn. 26.01.2011 r.