KOMUNIKAT Nr 2/2006
niedziela, 19 marzec 2006

Image Gdańsk, 13.03.2006 r.

KOMUNIKAT Nr 2/2006  


Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje:I. Na spotkaniu w dniu 7 marca zainteresowanych Kół i Klubów zawodami z cyklu GP, ustalono: 

1.W przypadku utrzymywania się pokrywy lodowej na rzece Wisła Królewiecka do dnia 9 kwietnia br., zawody I GP Okręgu o Puchar „Prezesa PORTAL” zostaną przełożone na dzień 18 czerwca 2006 (ta sama woda). Decyzja niniejsza została skonsultowana z organizatorem (Klubem PORTAL) po wizycie na wodzie rezerwowej. O powyższym fakcie zainteresowani powinni dowiadywać się w Biurze Zarządu Okręgu w Gdańsku po 3 kwietnia 2006. Ustalono, że odpłatność od każdego zawodnika, bez względu na kategorię wynosi 50 PLN. Kwotę tę należy wpłacić do kasy Zarządu Okręgu w Gdańsku najpóźniej do dnia 31 marca 2006 r. Odpłatność ta dotyczy również zawodników startujących indywidualnie.Przypominamy, że drużyna składa się z 3 seniorów, a juniorzy, kobiety i kadeci startują w klasyfikacji indywidualnej. Seniorzy startujący poza drużynami (czyli indywidualnie) będą klasyfikowani do punktacji Wędkarza Roku tak samo, jak startujący zawodnicy w drużynach.Imienne zgłoszenia drużyn i indywidualnych zawodników – do dnia 31 marca br. w dziale organizacyjnym u Ilony Karkockiej.Przypominamy, iż Regulamin zawodów Grand Prix Okręgu Gdańskiego został przesłany do kół i klubów w poprzednim komunikacie.  

2.Przypominamy, iż w Biurze Zarządu Okręgu w Gdańsku przy ul. Rajskiej 2 można nabyć w cenie 6,78 PLN za sztukę najnowsze, poprawione Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego. Jednocześnie zwracamy uwagę na zaistniałe zmiany dot. spławika, a zwłaszcza:
- zmiany zakazujące przebywania trenerowi na stanowisku zawodnika § II pkt.1.24- zmiana dot. wysokości kar za przedstawienie za dużej ilości zanęty lub robaków § II pkt.1.26- jednoznaczny zakaz korzystania ze strefy neutralnej § II pkt.1.22- przechowywanie ryb po zważeniu aż do momentu zważenia całego sektora § II pkt.1.28- możliwość korzystania z „suportu” z jednoczesnym kontaktem z wędką § II pkt.1.9I inne  

3.  Podczas wszystkich zawodów obowiązuje zasada:<BR>- zapisy do godz. 8.00- organizator pobiera z Biura ZO numerki stanowiskowe i do losowania, namiot, stolik dla sędziów i przynajmniej 2 krzesełka oraz odwozi te przedmioty po zawodach do Biura ZO. 

4. W dniu 31.01.2006 r. Prezydium ZO PZW w Gdańsku zatwierdziło do składu Okręgowej Komisji Sportowej Stanisława Pałubickiego z koła nr 96 Gdańsk Stare Miasto. 

5. Informuje się, że zostały rozwiązane Wędkarskie Kluby Sportowe:- „PORTOWIEC” – Uchwałą Nr P – 8/06 Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dn. 31.01.2006 r.- „JAGUAR”  - Uchwałą Nr 16/06 ZO PZW w Gdańsku z dn. 2.03.2006 r.

 

II. Ponadto informuje się, że:

1. W dniu 2.03.2006 r. Uchwałą Nr Z – 14/06 ZO PZW w Gdańsku zostało rozwiązane koło Nr 133 „OGNIK” w Gdańsku.

 
2. Zgodnie z decyzją Zarządu Okręgu stawki z tytułu sprawowania opieki nad jeziorami i rzekami zostały utrzymane w wysokości ubiegłorocznej tj.19,00 zł za 1 ha jeziora lub zbiornika i 23,00 zł za kilometr biegu rzeki.Kołu z tego tytułu przysługuje kwota w wysokości ………………………….… na okres od marca do grudnia br.Nadal obowiązuje wypraktykowany już sposób rozliczania w/w środków to jest:-     druk delegacji służbowej-     notatka z przeprowadzonej kontroli-     druk ewidencji przejazduDokumenty te należy rozliczać na bieżąco w raportach finansowych kół.Zobowiązuje się strażników SSR dokonujących kontroli do rozliczenia delegacji w kole w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej. 

3. Ukazało się nowe wydanie Informatora „Wód Krainy Pstrąga i Lipienia” 2006-2008. Egzemplarz kosztuje 8 zł i można go nabyć w Biurze ZO PZW w Gdańsku. 4. Przypominamy o konieczności sporządzenia protokołu śnięcia ryb spowodowanego przez przyduchę w akwenach znajdujących się pod opieką poszczególnych Kół PZW Okręgu w Gdańsku wraz z dokumentacją fotograficzną.
  

Sekretarz Zarządu Okręgu 
     Ryszard Szelest