SĄD KOLEŻEŃSKI
poniedziałek, 28 kwiecień 2014

Główny Sąd Koleżeński PZW ZG>>>czytaj więcej<<<

                       NAZWA DRUKU                      UWAGI
Druki Sądów Koleżeńskich Koła /Kół
Orzeczenie I instancji
.
Postanowienie Sądu Koła
.
Protokół rozprawy
.
Wezwanie na rozprawę obwinionego
.
Wezwanie na rozprawę świadka .
Zarządzenie - Powołanie składu orzekającego I instancji .
Rejestr przewinień członków koła .
Sprawozdanie jednostkowe i zbiorcze .
. .
. .
Druki Okręgowego Sądu Koleżenskiego
Orzeczenie I instancji OSK .
Orzeczenie II instancji OSK .
Postanowienie OSK .
Protokół rozprawy przed OSK .
Wezwanie na rozprawę obwinionego .
Wezwanie na rozprawę świadka .
Zarzadzenie - powołanie składu orzekajacego I instancja .
Zarzadzenie - powołanie składu orzekajacego II instancja .
Rejestr przewinień członków PZW w Okręgu
.
Sprawozdanie OSK jednostkowe i zbiorcze
.
. .
. .
Druki  Głównego Sądu Koleżeńskiego
Orzeczenie I instancji GSK
.
Orzeczenie II instancji GSK
.
Postanowienie GSK .
Protokół rozprawy przed GSK .
Wezwanie na rozprawę GSK obwinionego .
Wezwanie na rozprawę GSK świadka .
Zarządzenie - powołanie składu GSK w I instancji .
Zarządzenie - powołanie składu GSK w II instancji .
Zarzadzenie - powołanie składu GSK zatarcie kary .
. .
. .
...................................................................................................... ......................................................