Wniosek PZW ZO Gdańsk o natychmiastowe zaprzestanie prac...!!!
sobota, 08 kwiecień 2006

ImageGdańsk, 2006-03-27

Pan Stanisław Wicki


Burmistrz Miasta Reda  
Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku wnioskuje o natychmiastowe wstrzymanie prac ingerujących w koryto rzeki Redy, których elementem jest wycinka nadbrzeżnych drzew.
Jesteśmy prawnym rybackim użytkownikiem obwodu rybackiego rzeki Redy nr 3 i na jego zarybienie przeznaczamy corocznie ponad 120 tys. zł. O prowadzonym postępowaniu,którego wynikiem jest decyzja Burmistrza Miasta Reda IN/6131/12/2006, nie zostaliśmy powiadomieni,a bez wątpienia, rozpoczęte prace mają duży negatywny wpływ na gospodarkę rybacko-wędkarską prowadzoną przez nas w rzece Redzie.
 
Uniemożliwiono nam zarówno przedstawienie swoich uwag do planów robót, jak też kontroli ich realizacji w praktyce. W związku z powyższym prosimy o wyznaczenie terminu spotkania w celu przedstawienia naszego szczegółowego stanowiska w tej sprawie.
 

Za Zarząd

PrezesZarządu Okręgu

Stanisław Lisak
      

Do wiadomości:

   1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
   2. Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
   3. Koło PZW nr 126 Reda.
   4. Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Redy.