Plan pracy i program działania Rady ds. młodzieży przy ZG PZW
poniedziałek, 17 kwiecień 2006

Prezydium Zarządu Głównego  PZW, które obradowało w dniu 31 marca br. pod przewodnictwem prezesa ZG PZW, kol. Eugeniusza Grabowskiego przyjęło opracowany przez Radę ds. Młodzieży ZG PZW program pracy wśród młodzieży w latach 2006-2009 wraz z harmonogramem jego realizacji, podkreślając potrzebę dalszego zacieśnienia kontaktów ze szkołami oraz ZHP i LOP celem upowszechniania wiedzy ekologicznej i promocji wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży.

Plan pracy Rady ds. młodzieży ZG PZW>>>kliknij tutaj<<<

Program Rady ds. młodzieży ZG PZW>>>kliknij tutaj<<<

Materiały zamieszczone na Portalu Korporacyjnym ZG PZW