KOMUNIKAT NR 3
wtorek, 02 maj 2006

ImageGdańsk, dn. 27.04.2006 r.
KOMUNIKAT   NR 3

Zarząd Okręgu informuje w następujących sprawach:
1. W wyniku konkursu ofert, który odbył się 26 kwietnia 2006 r. Okręg Gdański stał się rybackim użytkownikiem obwodu rybackiego jez. Sumińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piesienica. Obwód ten obejmuje wody jeziora Sumińskiego oraz wody cieku wypływającego z tego jeziora do dolnej krawędzi mostu na drodze Sumin – Sucumin.

2. W związku z zarybieniami smoltami troci i łososia zostały wyłączone z amatorskiego połowu ryb:
- rzeka Reda od 22 kwietnia do 15 maja 2006 r. na odcinku połączenia kanału przepompowni z rzeką Redą 200 m powyżej mostu Mrzezińskiego do ujścia do Zatoki Puckiej.
- rzeka Wisła od 28 marca do 15 maja 2006 r. – lewy brzeg, od ujścia rzeki Wierzycy do km 879,0.

3. Prezydium ZO w dniu 25 kwietnia br. podjęło uchwałę przedłużającą w roku bieżącym do dnia  31 maja wysokość składki jednodniowej za wędkowanie w rzece Wiśle w kwocie 10 zł.
Jednocześnie wprowadziło składkę jednodniową dla członków PZW – uczestników zawodów organizowanych na rzece Redzie przez koła i Okręg wg. poniższych zasad:
- 10 zł podczas zawodów ujętych w terminarzu imprez
- 15 zł podczas zawodów nie ujętych w terminarzu imprez
- zawody muszą być rozgrywane na „żywej rybie”
Opiekunami rz. Redy są:
- koło PZW Nr 80 Wejherowo – od wypływu z jeziora Orle do mostu betonowego na wysokości granicy administracyjnej Wejherowo – Reda
Jerzy Kruppa prezes koła 58/677-51-15,
- koło PZW Nr 126 Reda –  od granic administracyjnych Reda- Wejherowo do ujścia.
0606-348-617 prezes kołaTomasz Rzyski

4. Prezydium ZO PZW w Gdańsku w dniu 25.04.2006 r. zniosło wymiar ochronny okonia w roku 2006 podczas spławikowych zawodów wędkarskich organizowanych na wodach naszego Okręgu. Powyższa zasada obowiązuje wyłącznie w przypadku rozgrywania zawodów na żywej rybie.

5. Od dnia 26.04.2006 r. opiekunem rzeki Wisły na odcinku od km 926 do km 930 (lewy brzeg) jest koło Nr 96 Gdańsk Stare Miasto.
kontakt tel. 0/58 301-37-60 prezes koła Stanisław Szczepański.

6. Przypominamy, że organizatorzy zawodów wędkarskich są zobowiązani do pisemnego zgłaszania do Zarządu Okręgu, a także telefonicznego opiekunowi wody, planowanych zawodów wędkarskich oraz imprez rekreacyjnych.
W przypadku przeprowadzania zawodów na wodach Okręgu Gdańskiego przez koła innych okręgów, zgodę wydaje wyłącznie Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku.
Jednocześnie informujemy, że każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać aktualne opłaty za wędkowanie, zgodne z rodzajem łowiska.

7. Zawody Spinningowe Grand Prix Okręgu odbędą się zgodnie z terminarzem imprez okręgowych w dn. 28.05.2006 r., rz. Wisła m. Ostaszewo. Zbiórka i zapisy zawodników do godz. 8:00 nad wodą.

8. Informujemy, że skończył się okres tolerowania kłusowników, nareszcie sądy przystąpiły do wymierzania kar za to przestępstwo:
- Czesław W. i Józef P. zostali uznani winnymi za nielegalne odłowy prądem elektrycznym w dniu 11.11. 2005 r. w rzece Reda, odławiając ryby o wartości 135,0 zł. Obydwaj kłusownicy zostali ukarani karą 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując oskarżonych do wykonania nieodpłatnie kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Ponadto sąd zasądził od obu oskarżonych na rzecz pokrzywdzonego PZW – Okręg w Gdańsku nawiązki w kwocie po 200,0 zł.  Oskarżeni muszą również zwrócić Skarbowi Państwa koszty sądowe, w tym opłatę w wysokości 120,0 zł.
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku wszystkim osobom, które przyczyniły się do ujęcia kłusowników składa serdeczne podziękowanie.

9. Przypomina się o obowiązku dokumentowania śnięć ryb w związku z przyduchą i przesyłania protokołów do biura Zarządu Okręgu.

10. W załączeniu przesyłamy:
- Ankietę na konkurs dla młodzieży do lat 16 – „PZW – Przyroda, Zabawa, Wędkarska pasja”.
Sekretarz Zarządu Okręgu
       Ryszard Szelest