Polski Związek Wędkarski E-ZEZWOLENIA
PZW Okręg w Gdańsku
https://www.pzw.gda.pl/zezwolenia/
Pomoc techniczna: +48 58 301-48-86
E-Zezwolenie
Płatność
Wydruk

REGULAMIN

 1. System dostępny pod adresem https://www.pzw.gda.pl/zezwolenia oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb wędką lub kuszą.
 2. System udostępnia zezwolenia okresowe na wędkowanie: jednodniowe, trzydniowe, 7-dniowe, 14-dniowe dla wędkarzy zrzeszonych w PZW, niezrzeszonych oraz cudzoziemców, a ponadto zezwolenia roczne dla niezrzeszonych i cudzoziemców.
 3. System udostępnia także zezwolenia roczne na połów ryb kuszą dla członków PZW oraz osób niezrzeszonych i cudzoziemców oraz możliwość wykupu zezwolenia na wędkowanie w wodach retencyjnych m. Gdańska przez niezrzeszonych i cudzoziemców
 4. Warunkiem niezbędnym uzyskania zezwolenia na wędkowanie w systemie on-line jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 5. Zakupione, wydrukowane lub zarejestrowane na urządzeniach elektronicznych zezwolenie jest ważne:
  • - dla członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską.
  • - dla obywateli polskich nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską.
  • - dla cudzoziemców z dokumentem tożsamości - bez konieczności posiadania karty wędkarskiej.
 6. Walory zakupu E-Zezwoleń w oparciu o system płatności on-line:
  1. płatności on-line umożliwiają szybkie i bezpieczne dokonanie opłat za wędkowanie.
  2. opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-line nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
  3. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU (dawne Platnosci.pl). W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności:
   • - moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych.
   • - moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
 7. Po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU, E-zezwolenie dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności.
 8. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status przyciskiem [Sprawdź stan transakcji] na stronie, do której zostaje klient skierowany.
 9. Jeśli płatność została potwierdzona, na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym, pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować lub zapisać na urządzeniu elektronicznym.
 10. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w biurze Okręgu PZW w Gdańsku.
 11. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze Okręgu PZW w Gdańsku, adres ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk, lub pod numerem telefonu: +48 58 301-48-86 lub 301-48-88.
 12. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgu PZW w Gdańsku, adres ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk (zwanym dalej: "PZW") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony PZW znajdującej się pod adresem www https://www.pzw.gda.pl/zezwolenia w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez PZW.
 13. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PZW z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez podmiotom trzecim.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
TRANSAKCJE OBSŁUGUJE
PayU - Bezpieczne patnoci internetowe
PZW Okręg w Gdańsku
ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk, tel. +48 58 301-48-86
Adres e-mail:

REALIZACJA: INTERNET I PROGRAMOWANIE